Короткий Тимур Робертович

Короткий Тимур Робертович

докторант Національного університету «Одеська юридична академія», доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, к.ю.н., доцент 

Korotkyi Tymur, doctoral candidate of the National University "Odessa Law Academy", Associate Professor of the Department of International Law and International Relations, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня: «Приватноправовий механізм захисту морського середовища від забруднення з суден».

Коротка біографічна довідка

У 1991 році закінчив біологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова по спеціальності «Біолог-генетик». Працював молодшим науковим співробітником на біологічному факультеті ОДУ ім. І.І. Мечникова.

У 1992 році вступив до Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова на юридичний факультет. У 1997 році закінчив Одеський юридичний інститут ОДУ ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство».

З 1997 по 2001 роки аспірант кафедри аграрного, земельного та екологічного права Одеської національної юридичної академії.

З 1997 по 2001 роки працював асистентом, старшим викладачем кафедри морського права Одеської національної морської академії, зам. декана гуманітарного факультету ОНМА.

З 2001 року старший викладач, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії. З 2006 по 2008 роки – заступник декана факультету міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики ОНЮА.

У 2008 році завідував кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету.

З 2009 по 2011 роки – директор Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету.

З 2011 року – докторант Національного університету «Одеська юридична академія», доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» за темою «Приватноправовий механізм захисту морського середовища від забруднення з суден».

За період викладацької діяльності читав і викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне морське право», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародні контракти», «Міжнародне екологічне право», «Міжнародний договір у внутрішньодержавному праві України», «Міжнародно-правовий статус континентального шельфу», «Міжнародні стандарти місцевого самоврядування», «Вступ до спеціальності», «Право міжнародної відповідальності», «Міжнародне морське право», «Міжнародне приватне морське право», «Відповідальність судновласника в міжнародному приватному праві», «Юридична деонтологія» та ін.

Автор більш як 300 опублікованих робіт, серед яких індивідуальна та колективні монографії, посібники, у тому числі з грифом МОН України, методичні вказівки, наукові статі у фахових виданнях. 
Список публікацій на сайті: http://scholar.google.com.ua/citations?user=zd8l4vUAAAAJ&hl=ru

Сфера наукових досліджень – теорія міжнародного права, міжнародне морське право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне право охорони здоров`я, медичне право, міжнародне приватне морське право, правові аспекти охорони тварин від жорстокого поводження.

Член редакційних колегій Українського щорічника міжнародного права, Науково-практичного фахового журналу «Європейське право».
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Скачать
  139 кб версия 3 22 мая 2011 г., 9:18 Dmytro Koval
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments