Дипломатия Украины

Програма навчальної дисципліни

Лекція 1. Дипломатія як засіб ведення зовнішньої політики, вид державної служби, мистецтво та наука – 2 год.
Поняття дипломатії. Дипломатія і міжнародні відносини. Співвідношення зовнішньої політики та дипломатії. Ознаки дипломатії. Дипломатія і консульська діяльність. 
Дипломатія як засіб реалізації зовнішньої політики. Дипломатія як особливий вид державної служби. Дипломатія як політична наука. Дипломатія як мистецтво ведення зовнішньої політики. 
Дипломатія і дипломати. Вимоги до професійних дипломатів. 
Дипломатія держави: основні критерії оцінки. Особливі риси дипломатії України. 

Лекція 2. Історія дипломатії України – 2 год.
Зародження дипломатичних відносин в Стародавньому світі. Особливості європейської дипломатії в Середні віки. Дипломатія Київської Русі та інших князівств на території сучасної України. 
Формування системи міждержавних відносин у середині XVII ст. і дипломатія Нового часу. Становлення української дипломатичної служби: дипломатія Запорізької Січі, українська дипломатія під час визвольної війни та у відносинах з Російською імперією. 
Революційна дипломатія: порівняльний аналіз (Війна за незалежність США 1776-1783, Велика Французька революція 1789-1797, Російська революція 1917). Українська дипломатія у період російської революції 1917 року та під час громадянської війни. 
Європейська дипломатія та Україна у міжвоєнний період (1919-1939 рр.). 
Дипломатія Великих Держав в 20 столітті. Біполярна система і дипломатія періоду холодної війни. Українська дипломатія у радянський період. 
Дипломатія на зламі тисячоліть. Становлення дипломатії незалежної України. 

Лекція 3. Правова регламентація дипломатичної діяльності – 2 год. 
Історія розвитку правової регламентації дипломатичної діяльності. 
Поняття права зовнішніх зносин та його визначення. Роль і місце цього права у системі норм міжнародного права в цілому. Об’єкт та суб’єкт права зовнішніх зносин. Право зовнішніх зносин та право на участь у зовнішніх зносинах, їх співвідношення. Право на участь у зовнішніх зносинах та форми його реалізації. Право посольства – активне та пасивне. 
Поняття та види джерел права зовнішніх зносин. Договори та міжнародно-правові звичаї. Інші джерела права зовнішніх зносин. Роль внутрішньодержавного законодавства у здійсненні й регулюванні діяльності органів зовнішніх зносин держав. 
Система права зовнішніх зносин. Основні багатосторонні угоди у цій галузі міжнародного права. Внутрішньодержавне законодавство України з питань її зовнішніх зносин. 

Лекція 4. Органи зовнішніх зносин України як суб’єкти дипломатичної діяльності та дипломатична служба – 2 год.
Поняття дипломатичної служби і дипломатичного корпусу. Правова регламентація дипломатичної служби. Дипломатична служба України. Дипломатичні ранги. Структура дипломатичного корпусу. Привілеї та імунітети дипломатичних представників. 
Внутрішньодержавні органи у сфері дипломатичної діяльності. Органи загального політичного керівництва. Парламент. Голова держави, Голова Уряду та Уряд в цілому. 
Міністерство закордонних справ – орган безпосереднього оперативного керівництва зовнішніми зносинами держав. Інші внутрішньодержавні органи здійснення зовнішніми зносинами у спеціальних галузях. Основні напрямки зовнішньої політики України. 
Органи держави, які здійснюють дипломатичні функції за кордоном. Постійні дипломатичні представництва. Консульські установи. Представництва держав при міжнародних організаціях. Тимчасові дипломатичні місії. Спеціальні місії. 

Лекція 5. Дипломатичні представництва в системі двосторонньої дипломатії України – 2 год.
Поняття двосторонньої дипломатії. Еволюція форм двосторонньої дипломатії. Секції інтересів при посольства, спільні місії, спеціальні посланники. 
Юридичні підстави встановлення дипломатичних відносин. Міжнародно-правове визнання держав. Встановлення дипломатичних відносин та його оформлення. Відкриття дипломатичного представництва. Порядок призначення голови та членів дипломатичного представництва. Початок діяльності дипломатичного представництва. Персонал дипломатичного представництва. 
Припинення дипломатичної місії. Припинення функцій голови та членів персоналу дипломатичного представництва. Відкличні грамоти. 
Поняття, види і функції дипломатичних представництв. Структура дипломатичних представництв України та іноземних держав. Роль посла в захисті прав людини. 
Порядок призначення глави та членів дипломатичного представництва. 
Припинення дипломатичних відносин. 
Дипломатичні відносини України. Практика встановлення Україною дипломатичних відносин у новітній період. 

Лекція 6. Дипломатичні функції та методи – 2 год.
Поняття та система дипломатичних функцій. 
Дипломатичні функції дипломатичних представництв та консульських установ (представництво, ведення переговорів, заохочення дружніх відносин, консульська, інформаційна, дипломатичного захисту). 
Дипломатичні методи (офіційні та інші візити, переговори, дипломатичні конференції, наради і зустрічі, підготовка та укладання міжнародних договорів та інших дипломатичних документів, тощо). Еволюція методів дипломатії. Перманентні та ad hoc дипломатичні акції. 

Лекція 7. Переговори як основний метод дипломатії 
Значення переговорів у сучасній дипломатії. Переговори в системі дипломатичних засобів мирного вирішення міжнародних спорів. 
Поняття і види переговорів у дипломатичній практиці. Теорія «паралельних міжнародних переговорів». 
Планування переговорів. Фази переговорів. 
Переговірна практика української дипломатії: загальний огляд. Україно-російські переговори. Україно-американські переговори. Переговори України з ЄС. 

Лекція 8. Україна в багатосторонній дипломатії
Поняття та особливості багатосторонньої дипломатії. Історія становлення та розвитку багатосторонньої дипломатії. Центри багатосторонньої дипломатії. 
Конференційна дипломатія. Дипломатія і організація роботи дипломатичних конференцій (визначення предмету конференції, розробка правил процедури, формування позиції та складу делегації, інші питання). Робота делегації держави на конференції. Прийняття підсумкових рішень. 
Багатостороння дипломатія в рамках міжнародних міжурядових організацій. 
Участь України в діяльності ООН. Участь України в регіональних організаціях (Рада Європи, ОБСЄ). Участь України в міжнародних саммітах. 

Лекція 9. Економічна дипломатія України – 2 год.
Поняття і концепції економічної дипломатії. Принципи економічної дипломатії. 
Суб’єкти економічної дипломатії. 
Стратегічні завдання, організація, методи та засоби забезпечення економічної дипломатії України. Концепція економічної безпеки України. Проблема координації економічної дипломатії України. 
Забезпечення вигідних умов торгівлі і просування експорту товарів дипломатичними методами. Дипломатична підтримка інвестиційної діяльності. Економічні війни та роль дипломатії у їх попередженні та припиненні. 
Практика окремих держав, регіональних і групових об'єднань держав реалізації економічної дипломатії. 

Лекція 10. Нові тенденції в дипломатії – 2 год. 
Переваги та недоліки сучасної дипломатії. Роль дипломатії в умовах глобалізації. Менш витратна і більш ефективна дипломатія. Антикризова дипломатія. 
«Човникова» дипломатія. Оборонна дипломатія. Роль дипломатії в попередженні конфліктів та постконфліктному будівництві. 
Міжнародний тероризм та дипломатія. 
Віртуальна (мережева) дипломатія. Медіа-дипломатія. 
Концепція «другого напряму» дипломатії. «Дипломатія-каталізатор». Парадипломатія. Публічна дипломатія України. 

Завдання до семінарських занятьComments