Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Міжнародне право розвитку: сучасні тенденції та перспективи» (Одеса, 17 червня 2015 року)

Отправлено 17 мая 2015 г., 23:19 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 17 мая 2015 г., 23:20 ]
Кафедрою міжнародного права та міжнародних відносин Національного університета "Одеська юридична академія" 17 червня 2015 року проводиться Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Міжнародне право розвитку: сучасні тенденції та перспективи».
Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Міжнародне право розвитку: сучасні тенденції та перспективи», яка відбудеться 17 червня 2015 року в Національному університеті «Одеська юридична академія».
На конференцію приймаються матеріали викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури.
Останній термін подання матеріалів – 14 червня 2015 року.
Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть опубліковані на web-сайті http://intlaw.onua.edu.ua.
Електронний збірник матеріалів конференції буде розміщено у репозитарії Національного університету «Одеська юридична академія».

Тематичні напрямки конференції:
 • розширення та диференціація сфер впливу міжнародного та національного права на розвиток держав;
 • політичні та правові аспекти формування та реалізації національних стратегій розвитку;
 • міжнародні механізми створення умов, що сприяють розвитку і ліквідації бідності;
 • методологія дослідження та викладання дисциплін, які торкаються різних аспектів міжнародного розвитку.
Робочі мови конференції: українська; російська; англійська.

Форма участі – заочна.

Для участі у конференції необхідно до 14 червня 2015 року надіслати електронною поштою:
 • заявку (див. форму);
 • тези доповіді;
 • для учасників без наукового ступеня – рецензію наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію тез доповіді до друку.
Адреса електронної пошти робочої групи конференції (голова, доцент Якубовська Наталія Олексіївна): conference.development@gmail.com

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад: Заявка_Коваль; Тези_Коваль; Рецензія_Коваль.

Оргкомітет обов’язково має відповісти на Ваш лист підтвердженням про отримання матеріалів.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
 • обсяг – від 3 до 6 сторінок, 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman, усі поля 20 мм;
 • посилання на джерела (оформлені відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису) наводяться в тексті в квадратних дужках;
 • список джерел в кінці тексту не додається.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.

Nota Bene
 • Тези друкуються в авторській редакції. 
 • Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників залежно від актуальності та наукового рівня тексту.
 • Організаційний внесок не передбачений.

Зразок оформлення доповіді

Коваль Д.О.

Національний університет «Одеська юридична академія»,

доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук

Міжнародно-правовий захист культурних цінностей

Першими узагальнюючими категоріями, що включали різного виду культурні цінності, певно можна вважати наступні терміни: «історичні пам’ятки та пам’ятки старовини», «антикваріат» та «витвори мистецтва». Так, термін «пам’ятки старовини» зустрічається, зокрема, в указі Петра І, виданому в 1722 році [Стешенко Л. А. О памятниках истории и культуры / Л. А. Стешенко, В. Д. Тепферов. – М. : Юрид. ли-ра, 1977. – С. 21-23]. текст доповіді

Форма заявки

Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Міжнародне право розвитку: сучасні тенденції та перспективи»

Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи/навчання
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Тема доповіді
Тематичний напрямок
Ел. адреса 
Телефон

Адреса оргкомітету:
вул. Фонтанська дорога, 23, каб. 113, м. Одеса, 65009, Україна

Контактний телефон:
Якубовська Наталія Олексіївна
(050) 946-46-86

Е-mail: conference.development@gmail.com