10 грудня 2012 року Наукова студентська конференція «Проблеми захисту прав людини: міжнародно-правові та національні аспекти»

Отправлено 19 нояб. 2012 г., 02:59 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 9 дек. 2012 г., 23:24 ]
Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» проводить 10 грудня 2012 року Наукову студентську конференцію «Проблеми захисту прав людини: міжнародно-правові та національні аспекти», присвячену 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія», 165-річчю Одеської школи права та з нагоди Міжнародного дня захисту прав людини.

Розклад роботи конференції 10.12.2012 року:
  • 14.00-15.00 Реєстрація учасників конференції (вестибюль актової зали університету, вул. Піонерська, 2)
  • 15.00-15.30 Відкриття конференції (актова зала університету, вул. Піонерська, 2)
  • 15.30-18.30 Секційні засідання конференції.

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми захисту прав людини в Україні міжнародними та національними засобами.
Робота конференції відбуватиметься 10 грудня 2012 р. у м. Одеса в Національному університеті «Одеська юридична акдамія»
Доповіді приймаються до 1 грудня 2012 р. на електронну адресу: HR10.12.2012@gmail.com
Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати ґрунтовного самостійного дослідження, її тези - оформлені відповідно до встановлених вимог
Обсяг - до 3 сторінок
Шрифт Times New Roman, кегль 14, 
Міжрядковий інтервал - 1,5
Усі поля – 2 см.
Література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [1, c. 147].
Разом із тезами та рецензією додається заявка на участь, яка повинна містити наступну інформацію: ПІБ, курс, факультет, контактний телефон та електронну пошту
Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора. 
Наступні рядки - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) факультет та навчальний заклад ; 
Наступний рядок - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді
До доповіді обов’язково додається відсканована рецензія наукового керівника
Редакція залишає право відхилення тез, якщо вони не відповідатимуть встановленим вимогам
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Зразок оформлення тез доповіді

Тичина С. Р.

Студент 3 курсу Інституту прокуратури

та слідства

Національного університету

«Одеська юридична академія»

ЗАХИСТ ПРАВА НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ


Текст


Література:

Манукян В.И. Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии : Научно-практ. пособие. – К.: Истина, 2010. – 480 с.      


Контакти:    

кафедра міжнародного права та міжнародних   відносин НУ ОЮА,

тел. 719 87 86, 093 163 29 31,


Зареєструватися можна на сайті кафедри http://intlaw.onua.edu.ua
в розділі "Объявления" - http://intlaw.onua.edu.ua/soon/HR2012

Реєстрація на Наукову студентську конференцію «Проблеми захисту прав людини в Україні: міжнародні та національно-правові аспекти»


ĉ
Mykola Pashkovsky,
19 нояб. 2012 г., 03:18
Comments