2018/05/25-26 КОНГРЕС МІЖНАРОДНОГО і ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

Отправлено 11 апр. 2018 г., 22:45 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 11 апр. 2018 г., 22:46 ]
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин
Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства
 
КОНГРЕС МІЖНАРОДНОГО і ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА
 
25- 26 травня 2018 р., м. Одеса
 
 
Незважаючи на значні успіхи у царині інформаційних технологій, початок ХХІ століття супроводжується зростанням політичної та економічної нестабільності у світі. Серед викликів, з якими стикаються держави, особливе місце займає проблема тероризму, міграційна криза, вирішення збройних конфліктів та війн, дотримання прав людини та фінансова нестабільність. Світ виявився настільки непідготовленим до цих проблем, що звідусіль лунають заклики щодо вирішення цих кризових явищ на рівні окремих держав, замість колективного підходу, що був притаманний міждержавним відносинам у післявоєнний період.
Україна, проголосивши незалежність 24 серпня 1991 р., взяла курс на інтеграцію у європейський економічний та політико-правовий простір, що знайшло своє відображення у вступі нашої держави до Ради Європи та укладенню Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Отже, наразі перед нашою державою постає завдання не тільки подальшого просування на шляху європейської інтеграції через ефективні інституційні реформи, а й участі нашої держави у формуванні загальноєвропейських підходів вирішенню криз та викликів сучасності.
КонгресМіжнародного і Європейського права – унікальний захід в історії української правової науки, який стане міцною основою для колаборації вітчизняних та іноземних вчених на шляху зближення України з європейськими наддержавними структурами та вирішення кризових явищ на міжнародному рівні.
 
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 
Робота Конгресу Європейського права буде відбуватись у пленарному та секційному форматах.
 
Секція 1.  Міжнародне та національне право: проблеми взаємодії
Керівник секції: д.ю.н., проф. Бехруз Х. Н. 
 
Секція 2.  Політико-правова проблематика реформування ЄС під час і після "Брекзіту.
Керівник секції: д.ю.н., проф. Петров Р. А.
 
 
Секція 3. Теоретичні та практичні питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Керівник секції: д.ю.н, проф. Смирнова К. В.
 
Секція 4. Порівняльно-правові дослідження національного, європейського, міжнародного права: теорія і практика.
Керівник секції: д.ю.н, доц. Кресін О.В.
 
Мови Конгресу: українська, російська, англійська.
Місце проведення: зал Вченої Ради Національного університету «Одеська юридична академія», Фонтанська дорога, 23
 
 
До участі у конгресі запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері міжнародного права, права Європейського Союзу та порівняльного правознавства.
 
Розмір організаційного внеску становить 150 грн (у вартість входить друк та розсилка авторам друкованого збірника).

РЕЄСТРАЦІЯ
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі Конгресу, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 10 травня 2018 р.(включно)
 
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ
●      Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт TimesNewRoman № 14, жирний.
●      Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт TimesNewRoman № 14.
Наприклад:
 
 
РОЛЬ АМСТЕРДАМСЬКОЇ УГОДИ 1997 Р. У ПРОЦЕСІ
РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
 
Лінд О. П.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Європейського Союзу
та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»
 
●        Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт TimesNewRoman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
●        Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад:       [7, с. 16].
●        Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
 
 
КООРДИНАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин (Фонтанська дор., 23, каб.)
кафедра права ЄС  та порівняльного правознавства (вул. Піонерська, 2, каб. 501)
Електронна адреса: conference.laweu@gmail.com , тел.: (048) 719-87-86 ; 098-588-16-13
Оргкомітет: Ківалов С.В., Ульянова Г. А., Бехруз Х.Н., Петров Р.А.,  Смирнова К.В., Кресін О.В., Войтович П.П., Ромащенко В.А.
ĉ
Mykola Pashkovsky,
11 апр. 2018 г., 22:45
Comments