Объявления

В этом разделе размещается информация о предстоящих событиях кафедры международного права и международных отношений.

Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток науки і практики міжнародного права", присвяченій 25-річчю УАМП

Отправлено 19 июн. 2018 г., 10:22 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 19 июн. 2018 г., 10:23 ]

Найближчої п'ятниці, 22 червня, відбудеться свято міжнародного права в Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
О 10 ранку - початок конференції УАМП, де чекаємо на дуже цікавих гостей та ґрунтовні доповіді метрів вітчизняної науки про сучасний стан досліджень міжнародного публічного права, міжнародного приватного права та європейського права. 
О 16 годині конференція перейде у формат читань пам'яті багаторічного Президента УАМП професора Олександра Задорожнього: поговоримо про міжнародно-правові аспекти агресії РФ проти України. 
Last but not least, о 18 годині - унікальний спільний профорієнтаційний захід УАМП, комітетів з юридичної освітньої політики та міжнародного права Асоціації адвокатів України та Студії сучасного права, призначений насамперед для студентів та абітурієнтів, а також і для дипломованих юристів-міжнародників: «Міжнародне право як кар'єра: знайди свій шлях» - https://www.facebook.com/events/1295282047270313/
Реєструйтеся, приходьте, буде дуже цікаво!

Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток науки і практики міжнародного права", присвяченій 25-річчю УАМП

Отправлено 30 мая 2018 г., 23:50 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 30 мая 2018 г., 23:51 ]

Українська асоціація міжнародного права запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Розвиток науки і практики міжнародного права", присвяченій 25-річчю УАМП, та щорічних міжнародно-правових читаннях, присвячених пам’яті Олександра Задорожнього, які відбудуться 22 червня 2018 року (початок о 10:00) за адресою: вул. Мельникова, 36/1, зал вченої ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (третій поверх).
 
Просимо надсилати заявку із темою доповіді та інформацією про автора електронною поштою до 4 червня (включно) 2018 року на адресу: jusintergentes.uail@gmail.com.
 
Тези доповідей всіх учасників будуть опубліковані.
Публікація платна – 100 грн.
Для членів Української асоціації міжнародного права, що вже сплатили внески, публікація – безкоштовна.
 
Тексти тез доповідей просимо надсилати до 10.06.2018 року на адресу: jusintergentes.uail@gmail.com. Обсяг тез – 5-7 сторінок, 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman. 

2018/05/25-26 КОНГРЕС МІЖНАРОДНОГО і ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

Отправлено 11 апр. 2018 г., 22:45 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 11 апр. 2018 г., 22:46 ]

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин
Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства
 
КОНГРЕС МІЖНАРОДНОГО і ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА
 
25- 26 травня 2018 р., м. Одеса
 
 
Незважаючи на значні успіхи у царині інформаційних технологій, початок ХХІ століття супроводжується зростанням політичної та економічної нестабільності у світі. Серед викликів, з якими стикаються держави, особливе місце займає проблема тероризму, міграційна криза, вирішення збройних конфліктів та війн, дотримання прав людини та фінансова нестабільність. Світ виявився настільки непідготовленим до цих проблем, що звідусіль лунають заклики щодо вирішення цих кризових явищ на рівні окремих держав, замість колективного підходу, що був притаманний міждержавним відносинам у післявоєнний період.
Україна, проголосивши незалежність 24 серпня 1991 р., взяла курс на інтеграцію у європейський економічний та політико-правовий простір, що знайшло своє відображення у вступі нашої держави до Ради Європи та укладенню Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Отже, наразі перед нашою державою постає завдання не тільки подальшого просування на шляху європейської інтеграції через ефективні інституційні реформи, а й участі нашої держави у формуванні загальноєвропейських підходів вирішенню криз та викликів сучасності.
КонгресМіжнародного і Європейського права – унікальний захід в історії української правової науки, який стане міцною основою для колаборації вітчизняних та іноземних вчених на шляху зближення України з європейськими наддержавними структурами та вирішення кризових явищ на міжнародному рівні.
 
 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 
Робота Конгресу Європейського права буде відбуватись у пленарному та секційному форматах.
 
Секція 1.  Міжнародне та національне право: проблеми взаємодії
Керівник секції: д.ю.н., проф. Бехруз Х. Н. 
 
Секція 2.  Політико-правова проблематика реформування ЄС під час і після "Брекзіту.
Керівник секції: д.ю.н., проф. Петров Р. А.
 
 
Секція 3. Теоретичні та практичні питання імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Керівник секції: д.ю.н, проф. Смирнова К. В.
 
Секція 4. Порівняльно-правові дослідження національного, європейського, міжнародного права: теорія і практика.
Керівник секції: д.ю.н, доц. Кресін О.В.
 
Мови Конгресу: українська, російська, англійська.
Місце проведення: зал Вченої Ради Національного університету «Одеська юридична академія», Фонтанська дорога, 23
 
 
До участі у конгресі запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері міжнародного права, права Європейського Союзу та порівняльного правознавства.
 
Розмір організаційного внеску становить 150 грн (у вартість входить друк та розсилка авторам друкованого збірника).

РЕЄСТРАЦІЯ
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі Конгресу, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 10 травня 2018 р.(включно)
 
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ
●      Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт TimesNewRoman № 14, жирний.
●      Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт TimesNewRoman № 14.
Наприклад:
 
 
РОЛЬ АМСТЕРДАМСЬКОЇ УГОДИ 1997 Р. У ПРОЦЕСІ
РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
 
Лінд О. П.
кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Європейського Союзу
та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»
 
●        Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт TimesNewRoman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
●        Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад:       [7, с. 16].
●        Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
 
 
КООРДИНАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин (Фонтанська дор., 23, каб.)
кафедра права ЄС  та порівняльного правознавства (вул. Піонерська, 2, каб. 501)
Електронна адреса: conference.laweu@gmail.com , тел.: (048) 719-87-86 ; 098-588-16-13
Оргкомітет: Ківалов С.В., Ульянова Г. А., Бехруз Х.Н., Петров Р.А.,  Смирнова К.В., Кресін О.В., Войтович П.П., Ромащенко В.А.

2018/04/06 Попередній захист магістерських робіт

Отправлено 5 апр. 2018 г., 02:35 пользователем Mykola Pashkovsky

Шановні студенти!

06 квітня 2018 року відбудеться засідання кафедри з попереднього захисту магістерських робіт. Початок о 10.00, каб. 113.

До попереднього захисту подається погоджені з науковим керівником магістерська робота та письмовий варіант доповіді.
Попередній захист включає: 
 1. доповідь студента (студентки) (актуальність роботи та обгрунтування конкретних висновків за темою роботи); 
 2. відповідь на запитання; 
 3. обговорення магістерської роботи.
Для участі потрібно попередньо зареєструватися за допомогою форми.

2018/04/05 Попередній захист магістерських робіт

Отправлено 4 апр. 2018 г., 23:03 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 4 апр. 2018 г., 23:03 ]

Шановні студенти!

05 квітня 2018 року відбудеться засідання кафедри з попереднього захисту магістерських робіт. Початок о 12.00, каб. 113.

До попереднього захисту подається погоджені з науковим керівником магістерська робота та письмовий варіант доповіді.
Попередній захист включає: 
 1. доповідь студента (студентки) (актуальність роботи та обгрунтування конкретних висновків за темою роботи); 
 2. відповідь на запитання; 
 3. обговорення магістерської роботи.
Для участі потрібно попередньо зареєструватися за допомогою форми.

2018/04/04 Попередній захист магістерських робіт

Отправлено 3 апр. 2018 г., 00:52 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 3 апр. 2018 г., 00:52 ]

Шановні студенти!

04 квітня 2018 року відбудеться засідання кафедри з попереднього захисту магістерських робіт. Початок о 13.00, каб. 113.

До попереднього захисту подається погоджені з науковим керівником магістерська робота та письмовий варіант доповіді.
Попередній захист включає: 
 1. доповідь студента (студентки) (актуальність роботи та обгрунтування конкретних висновків за темою роботи); 
 2. відповідь на запитання; 
 3. обговорення магістерської роботи.
Для участі потрібно попередньо зареєструватися за допомогою форми.

2018/04/03 Попередній захист магістерських робіт

Отправлено 2 апр. 2018 г., 00:00 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 2 апр. 2018 г., 00:01 ]

Шановні студенти!

03 квітня 2018 року відбудеться засідання кафедри з попереднього захисту магістерських робіт. Початок о 14.30, каб. 113.
До попереднього захисту подається погоджені з науковим керівником магістерська робота та письмовий варіант доповіді.
Попередній захист включає: 
 1. доповідь студента (студентки) (актуальність роботи та обгрунтування конкретних висновків за темою роботи); 
 2. відповідь на запитання; 
 3. обговорення магістерської роботи.
Для участі потрібно попередньо зареєструватися за допомогою форми.

2017/12/11 Публічна панельна дискусія «Безпека для України» з провідними світовими експертами : Ештоном Картером - міністром оборони США (2015-2017); Веслі Кларком - Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (1997-2000); Джеком Кіном - головою правління Інституту вивчення війни (США) (м. Київ)

Отправлено 6 дек. 2017 г., 00:55 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 6 дек. 2017 г., 00:58 ]

Запрошуємо студентів взяти участь у публічній панельній дискусії з провідними світовими експертами:
Ештоном Картером - міністром оборони США (2015-2017);
Веслі Кларком - Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (1997-2000);
Джеком Кіном - головою правління Інституту вивчення війни (США).
Модератором дискусії виступить Стівен Сакур, тележурналіст, ведучий програми HARDtalk, BBC.
 
Тема панельної дискусії: «Безпека для України»
 
Коли: Понеділок, 11 грудня, 2017, 14:00-15:30 (реєстрація з 12:30)
 
Місце:  Актова зала червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 60
 
У студентів буде можливість не тільки послухати світових експертів, а також поставити своє питання.
 
Deadline: Для участі у лекції необхідно зареєструватись за посиланням (https://goo.gl/forms/r05SQfEa4fUAXqSD2) до 16:00 п’ятниці, 8 грудня 2017р. Зареєстровані отримають підтвердження реєстрації на електронну пошту у суботу, 9 грудня. Кількість місць обмежена.
 
Лекція проходитиме англійською мовою з синхронним перекладом на українську.

Контактна особа 
Олена Мiщенко
менеджер програми "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука 
mischenko@pinchukfund.org
konkurs@zavtra.in.ua

2017/12/05 Публичная лекция судьи первой инстанции суда г. Натания Ариэля Бергнера на тему «Правовая и судебная система Государства Израиль» (англ. язык)

Отправлено 4 дек. 2017 г., 02:15 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 4 дек. 2017 г., 02:18 ]

5 декабря 2017 года в рамках сотрудничества между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Израильским культурным центром в Одессе состоится публичная лекция судьи первой инстанции суда г. Натания Ариэля Бергнера на тему «Правовая и судебная система Государства Израиль».
Слушатели лекции получат возможность ознакомиться с особенностями смешанной правовой системы Израиля, её структурой, источниками израильского права и характеристикой судебной системы Израиля.

Лекция состоится 5 декабря в 15.00 в 312 аудитории (ул. Академическая 2).

Регистрация слушателей по ссылке: 

2017/12/10 DRI Конкурс Як покращити комунікацію суддів

Отправлено 30 нояб. 2017 г., 03:10 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 30 нояб. 2017 г., 03:11 ]

Шановні пані та панове,

Democracy Reporting International (DRI), спільно з Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України та Юридичною Газетою запрошує молодих фахівців віком до 35 років (правників, політологів, журналістів, суддів, представників громадських/молодіжних організацій etc.), студентів та аспірантів(права/журналістики/політології etc.) взяти участь у креативному конкурсі “Як покращити зовнішню комунікацію судів?”. Деталі конкурсу містяться у події  Facebook та прикріпленому анонсі. 

Deadline участі: 10 грудня 2017 року

Чому це цікаво?
 • Авторів робіт переможців ми запросимо на дводенний воркшоп про комунікацію судів та органів влади до Києва (23-24 грудня 2017 року).  Витрати на проживання, харчування та проїзд будуть компенсовані.
 • Найкращі роботи будуть опубліковані на платформах популярних видань.
 • Ваші пропозиції почують та візьмуть до розгляду судді Верховного Суду, представники провідних юридичних видань та органів влади.
 • Можливість стажування/проходження практики в органах суддівського самоврядування або в судових органах, або в юридичному виданні.

Будемо раді будь-яким креативним ідеям та чекатимемо на ваші роботи!

З найкращими побажаннями,
Команда DRI Україна1-10 of 73