Направления научной работы

 • 2011-2015 рр.: «Прогресивний розвиток міжнародного права в умовах глобалізації правового простору», як складова загальної теми науково-дослідницької роботи НУ «ОЮА» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (державний реєстраційний номер 011U0006H):
  • Інституалізація міжнародного кримінального процесу - Пашковський М.І. - к.ю.н., доцент
  • Міжнародне кримінальне право: еволюція доктрини і практики - Зелінська Н.А. - д.ю.н., профессор
  • Зобов’язання в міжнародному приватному праві - Ківалова Т.С. - д.ю.н., доцент
  • Реалізація права міжнародної безпеки в сучасних умовах - Гладенко О.М. - к.ю.н., доцент кафедри
  • Міжнародно-правова охорона морського середовища - Короткий Т.Р. - к.ю.н., доцент
  • Міжнародна боротьба зі злочинністю та права людини - Нестеренко С.С.  - к.ю.н., доцент кафедри
  • Міжнародно-правові аспекти юрисдикції - Трояновський О.В.  - к.ю.н., доцент кафедри
  • Функції міжнародного права - Чайковський Ю.В.  - к.ю.н., доцент кафедри
  • Міжнародно-правові засоби забезпечення відповідальності багатонаціональних корпорацій - Якубовська Н.О.  - к.ю.н., доцент
  • Міжнародно-правове регулювання праці моряків в рамках МОТ - Бєлогубова О.О. - асистент кафедри
  • Участь у діяльності міжнародних судових органів як форма реалізації міжнародної правосуб’єктності України - Войтович П.П.  - асистент кафедри
  • Міжнародно-правові аспекти захисту військовополоненних в сучасних умовах - Грушко М.В.  - асистент кафедри
  • Роль парламенту в забезпечені взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права - Лепетюк О.В.  - асистент кафедри
  • Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки - Мануілова К.В.  - асистент кафедри
  • Вплив практики міжнародних судових органів на фрагментацію міжнародного права - Плотніков О.В.  - асистент кафедри
  • Сучасні тенденції розвитку міжнародного гуманітарного права - Процун С.С.  - асистент кафедри
  • Право на захист у сфері міжнародної кримінальної юстиції - Головко О.П.  - аспірант
  • Міжнародно-правові аспекти співробітництва держав з Міжнародним кримінальним судом - Зюкіна А.Г.  - аспірант
  • Міжнародно-правовий захист культурних цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом - Коваль Д.О. - аспірант
  • Суб’єкт злочину в міжнародному кримінальному праві - Попов М.М.  - аспірант
Comments