Направления научной работы

Інституалізація міжнародного кримінального процесу - Пашковський М.І. - к.ю.н., доцент

Міжнародне кримінальне право: еволюція доктрини і практики - Зелінська Н.А. - д.ю.н., профессор

Зобов’язання в міжнародному приватному праві - Ківалова Т.С. - д.ю.н., доцент

Реалізація права міжнародної безпеки в сучасних умовах - Гладенко О.М. - к.ю.н., доцент кафедри

Міжнародно-правова охорона морського середовища - Короткий Т.Р. - к.ю.н., доцент

Міжнародна боротьба зі злочинністю та права людини - Нестеренко С.С.  - к.ю.н., доцент кафедри

Міжнародно-правові аспекти юрисдикції - Трояновський О.В.  - к.ю.н., доцент кафедри

Функції міжнародного права - Чайковський Ю.В.  - к.ю.н., доцент кафедри

Міжнародно-правові засоби забезпечення відповідальності багатонаціональних корпорацій - Якубовська Н.О.  - к.ю.н., доцент

Міжнародно-правове регулювання праці моряків в рамках МОТ - Бєлогубова О.О. - асистент кафедри

Участь у діяльності міжнародних судових органів як форма реалізації міжнародної правосуб’єктності України - Войтович П.П.  - асистент кафедри

Міжнародно-правові аспекти захисту військовополоненних в сучасних умовах - Грушко М.В.  - асистент кафедри

Роль парламенту в забезпечені взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права - Лепетюк О.В.  - асистент кафедри

Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки - Мануілова К.В.  - асистент кафедри

Вплив практики міжнародних судових органів на фрагментацію міжнародного права - Плотніков О.В.  - асистент кафедри

Сучасні тенденції розвитку міжнародного гуманітарного права - Процун С.С.  - асистент кафедри

Право на захист у сфері міжнародної кримінальної юстиції - Головко О.П.  - аспірант

Міжнародно-правові аспекти співробітництва держав з Міжнародним кримінальним судом - Зюкіна А.Г.  - аспірант

Міжнародно-правовий захист культурних цінностей у зв’язку зі збройним конфліктом - Коваль Д.О. - аспірант

Суб’єкт злочину в міжнародному кримінальному праві - Попов М.М.  - аспірант

Comments