Вторая научная студенческая конференция "Проблемы защиты прав человека в Украине: международные и национально-правовые аспекты"

Інформація про конференцію

Національний університет «Одеська юридична академія», факультет міжнародно-правових відносин, кафедра міжнародного права та міжнародних відносин запрошують до участі в Науковій студентській конференції «Проблеми захисту прав людини в Україні: міжнародні та національно-правові аспекти» з нагоди Міжнародного дня захисту прав людини, яка відбудеться  10 грудня 2015 р. у м. Одеса в Національному університеті «Одеська юридична академія».
До участі в роботі конференції запрошуються студенти і аспіранти, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми захисту прав людини в Україні міжнародними та національними засобами.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Програма конференції


Deadline, заявка

Доповіді приймаються до 1 грудня 2015 р. на електронну адресу: HR10.12.2015@gmail.com 
До доповіді обов’язково додається відсканована рецензія наукового керівника. 
Разом із тезами та рецензією додається заявка на участь, яка повинна містити наступну інформацію: ПІБ, курс, факультет, контактний телефон та електронну пошту або скористайтеся формою електронної реєстрації (розташована нижче).

Доповідь (тези доповіді)
За результатами конференції буде видано електронний збірник матеріалів конференції, що буде розміщено в університетському репозиторії.

Доповідь повинна бути виконана автором самостійно (не містити плагіату) на актуальну тему, містити результати ґрунтовного самостійного дослідження, її тези - оформлені відповідно до встановлених вимог.
Обсяг - до 3 сторінок
Шрифт Times New Roman, кегль 14
Міжрядковий інтервал 1,5
Усі поля – 2 см

Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора; 
наступні рядки - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) факультет та навчальний заклад; 
наступний рядок - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді. 

Література оформлюється в кінці тексту під заголовком «Література» (заголовок - шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру), по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках у такому вигляді: [1, c. 147]). 

Оргкомітет залишає право відхилення тез, якщо вони не відповідатимуть встановленим вимогам

Зразок оформлення тез доповіді

Соколенко Т. Р. 
Студент 3 курсу Інституту прокуратури та слідства 
Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
ЗАХИСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ

Текст

Література
1. Манукян В.И. Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии : Научно-практ. пособие. – К.: Истина, 2010. – 480 с.

Контакти:
кафедра міжнародного права та міжнародних відносин НУ ОЮА,
тел. 719 87 86, 098 510 86 01,
email: HR10.12.2015@gmail.com

Форма електронної реєстрації


Comments