Научная работа

Науково-дослідні теми кафедри
  • 2011-2015 рр.: «Прогресивний розвиток міжнародного права в умовах глобалізації правового простору», як складова загальної теми науково-дослідницької роботи НУ «ОЮА» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (державний реєстраційний номер 011U0006H)
  • 2012-2014 рр.: «Наукове та законодавче забезпечення ефективності виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» (ДРН 0112U000694)
  • 2016–2020 рр.: «Міжнародне право в період трансформації міжнародного правопорядку та захист національних інтересів України», як складова загальної теми науково-дослідницької роботи НУ «ОЮА» «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» (державний реєстраційний номер 0116U001842)