Новости‎ > ‎

Профессор Т. Короткий и доцент С. Андрейченко приняли участие в работе Международной научно-практической конференции «Проблемы ответственности государства», состоявшейся 8 апреля 2016 в Национальном авиационном университете

Отправлено 18 апр. 2016 г., 23:17 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 18 апр. 2016 г., 23:20 ]
Професор Т. Короткий та доцент С. Андрейченко взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми відповідальності держави», що відбулася 8 квітня 2016 року в Національному авіаційному університеті. Ініціатором та координатором заходу виступив провідний науковець – д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ В. Антипенко.
На заході були присутні провідні вчені-міжнародники України. Серед шановних гостей заходу – директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Ю. Шемшученко, д.ю.н. І. Білас, д.ю.н. А. Дмитрієв, д.ю.н. Л. Тимченко, д.ю.н. Б. Леонов, а також представники посольств Молдови та Азербайджану.
На конференції обговорювалися сучасні проблеми міжнародно-правової відповідальності держав, надавалися рекомендації щодо удосконалення міжнародно-правового механізму притягнення держави до відповідальності.
Центральною в обговоренні стала доповідь Володимира Федоровича Антипенка, в якій науковець виклав сучасну інтерпретацію теорії кримінальної відповідальності держав у міжнародному праві.
Доцент С. Андрейченко виступила з доповіддю, що стосувалася визначення концептуальних меж атрибуції та юрисдикції у практиці Європейського суду з прав людини.
Доповідь доцента Т. Короткого стосувалася актуальних проблем міжнародно-правової відповідальності за забруднення морського середовища.

Профессор Т. Короткий и доцент С.  Андрейченко приняли участие в работе Международной научно-практической конференции «Проблемы ответственности государства», состоявшейся 8 апреля 2016 в Национальном авиационном университете. Инициатором и координатором мероприятия выступил ведущий научный - д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой международного права ННИМВ НАУ В. Антипенко.
На мероприятии присутствовали ведущие ученые-международники Украины. Среди уважаемых гостей мероприятия - директор Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, академик НАН Украины Ю. Шемшученко, д.ю.н. И. Билас, д.ю.н. А. Дмитриев, д.ю.н. Л. Тимченко, д.ю.н. Б. Леонов, а также представители посольств Молдовы и Азербайджана.
На конференции обсуждались современные проблемы международно-правовой ответственности государств, предоставлялись рекомендации по совершенствованию международно-правового механизма привлечения государства к ответственности.
Центральным в обсуждении стал доклад Владимира Федоровича Антипенко, в которой ученый изложил современную интерпретацию теории уголовной ответственности государств в международном праве.
Доцент С. Андрейченко выступила с докладом об определении концептуальных границ атрибуции и юрисдикции в практике Европейского суда по правам человека.
Доклад профессора Т. Короткого был посвящен актуальным проблемам международно-правовой ответственности за загрязнение морской среды.