Новости‎ > ‎

2018/03/22 Вітаємо нову монографію вчених Одеської школи права «Міжнародно-правова відповідальність: теоретичний погляд»

Отправлено 29 мар. 2018 г., 22:56 пользователем Mykola Pashkovskyi   [ обновлено 29 мар. 2018 г., 22:59 ]
 Авторський колектив у складі: президента НУ «Одеська юридична академія» академіка С.В. Ківалова, зав. кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства МГУ професора С.С. Андрейченко, зав. кафедрою міжнародного права та міжнародних правовідносин НУ «ОЮА» професора Х.Н. Бехруза, зав. кафедрою кримінального права НУ «ОЮА» професора Е.Л.Стрельцова, видали колективну монографію «Міжнародно-правова відповідальність: теоретичний погляд», відп. редактор акад. С.В. Ківалов.

 У монографії досліджуються проблеми: міжнародно-правової відповідальності: загальні положення і кодифікаційний розвиток (С.В. Ківалов); основні суб'єкти відповідальності в міжнародному праві (С.С. Андрейченко); інститут відповідальності в Європейському праві (Х.Н. Бехруз); міжнародно-правова відповідальність фізичних осіб-індивідів (Е.Л. Стрельцов).

 Монографія розрахована на науковців, юристів-практиків, аспірантів, студентів, усіх, кого цікавлять теоретичні проблеми міжнародно-правової відповідальності. Монографія видана у видавництві «Юридична література».

 Авторский коллектив в составе: президента НУ «Одесская юридическая академия» академика С.В. Кивалова, заведующей кафедрой международного права и сравнительного правоведения МГУ, профессора кафедры международного права и международных отношений НУ «ОЮА», профессора С.С. Андрейченко, заведующего кафедрой международного права и международных правоотношений НУ «ОЮА» профессора Х.Н. Бехруза, заведующего кафедрой уголовного права НУ «ОЮА» профессора Е.Л.Стрельцова, издали коллективную монографию «Международно-правовая ответственность: теоретический взгляд», отв. редактор акад. С.В. Кивалов.

 В монографии исследуются проблемы: международно-правовой ответственности: общие положения и кодификационное развитие (С.В. Кивалов); основные субъекты ответственности в международном праве (С.С. Андрейченко); институт ответственности в европейском праве (Х.Н. Бехруз); международно-правовая ответственность физических лиц-индивидов (Е.Л. Стрельцов).  

 Монография рассчитана на ученых, практикующих юристов, аспирантов, студентов, всех, кого интересуют теоретические проблемы международно-правовой ответственности. Монография издана в издательстве «Юридическая литература». 

 Джерело: http://www.onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7189&catid=1&Itemid=138&lang=uk
Comments