Новости‎ > ‎

2017/03/24 Зустріч Голови офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста Максима Забалуевича зі студентами 4-х та 5-х курсів факультету міжнародно-правових відносин

Отправлено 3 апр. 2017 г., 00:22 пользователем International Law NU Odessa Law Academy   [ обновлено 8 апр. 2017 г., 01:56, автор: Mykola Pashkovsky ]

March 24, 2017 at the National University "Odessa law Academy" took place the meeting of the Head of Office of the International Committee of the Red Cross in Odessa Maxim Zabalueva with students 4th and 5th courses of Faculty of International Legal Relations.During the meeting, the Head of Office of the International Committee of the Red Cross spoke in detail about the History of the Organization, activities and area of assistance, which today is offered to individuals in connection with the armed conflict in Eastern Ukraine.

International Committee of the Red Cross, which was founded in 1863, is a neutral and independent organization whose aims and objectives are exclusively humanitarian and consist in protecting life and dignity of people affected by armed conflict and other situations of violence and to provide them with assistance.

Students of the Faculty of International Legal Relations received the necessary knowledge and useful information in the sphere of international humanitarian law and learned about the special role of the International Committee of the Red Cross in the protection of war victims.They also took the opportunity to obtain meaningful answers to questions raised.

24 березня 2017 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулася зустріч Голови офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в м. Одеса Максимом Забалуевим зі студентами 4-х та 5-х курсів факультету міжнародно-правових відносин. В рамках зустрічі Голова офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста детально розповів про історію виникнення організації, напрямки її діяльності та допомогу, яка сьогодні надається особам у зв’язку зі збройним конфліктом на Сході України.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, який заснований в 1863 році, є нейтральною і незалежною організацією, чиї цілі і завдання носять виключно гуманітарний характер і полягають в тому, щоб захищати життя і гідність людей, які постраждали від збройних конфліктів та інших ситуацій насильства, і надавати їм допомогу.

Студенти факультету міжнародно-правових відносин отримали необхідні знання та корисну інформацію в сфері міжнародного гуманітарного права та дізнались про особливу роль Міжнародного Комітету Червоного Хреста у захисті жертв війни. Вони також скористалися можливістю отримати змістовні відповіді на задані питання. 

Comments