Новости‎ > ‎

2017/12/03 Сегодня мы бы отмечали с Наталией Анатольевной ее День рождения

Отправлено 3 дек. 2017 г., 01:36 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 3 дек. 2017 г., 01:49 ]
 В феврале 2017 года наша кафедра понесла невосполнимую утрату - умерла ее заведующий, профессор Зелинская Наталия Анатольевна - руководитель школы международного уголовного права.
 Сегодня мы отмечаем ее День рождения.
 Наталия Анатольевна, дорогой нашу учитель и друг, - в нашей памяти и в наших сердцах.

 Н. А. Зелінська (3 грудня 1953 р. – 13 лютого 2017 р.) – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» (2016-2017).
 
Н. А. Зелінська народилася 3 грудня 1953 року у м. Самара. Навчалася на юридичному факультеті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, який закінчила в 1978 році з відзнакою. З серпня 1978 р. по вересень 1980 р. працювала старшим консультантом з правової роботи у народному господарстві відділу юстиції Одеської обласної Ради. З жовтня 1980 р. – адвокат. Наталія Анатоліївна займалася адвокатською діяльністю близько двадцяти років, була членом Одеської колегії адвокатів.
 
Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 на тему  «Проблеми професійного захисту у справах про застосування примусових заходів медичного характеру» Наталія Анатоліївна захистила 6 травня 1991 р. у спеціалізованій раді Д 068.25.02  Української юридичної академії ім. Ф.Є. Дзержинського. 
 
 У жовтні 1991 р. прийнята на посаду доцента кафедри політології та права Одеського інституту політології та соціального управління,  з березня 1992 р. по грудень 1997 р. працювала в Одеському державному університеті на посаді доцента кафедри історії та світової політики.
 У січні 1998 р. Зелінська Н.А. була зарахована на посаду доцента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії.  З вересня 1998 р. по вересень 2001 р. навчалася в докторантурі  Одеської національної юридичної академії. 

 
Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 («Міжнародне право») на тему  «Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину» Наталія Анатоліїна захистила  18 жовтня  2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 36.867.01  Інституту законодавства Верховної Ради України.2008 р. була переведена на посаду професора кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія». У 2011 Зелінській Н.А. присвоєно вчене звання професора. У 2016 році призначена на посаду завідувача кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія».

 Основними напрямами наукових досліджень Наталії Анатоліївни були теорія міжнародного  права, міжнародне кримінальне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародно-правові стандарти прав людини, кримінальне право Європейського Союзу.
 
 Наукові досягнення Наталії Анатоліївни Зелінської багато чисельні і вагомі. Їх цінність полягає в унікальному творчому підході, заснованому на синтезі знань з різних дисциплін. Цей підхід став запорукою новаторських і актуальних ідей і концепцій вченого. Наукова школа, що склалася під проводом Н.А. Зелінської, є впливовим явищем української науки міжнародного права і гордістю наукової спадщини Національного університету «Одеська юридична академія». 

 У сфері міжнародного кримінального права Наталія Анатоліївна була визнаним лідером, як в Україні, так і за кордоном. Н. А. Зелінська створила цілісну міжнародно-правову концепцію міжнародних злочинів у контексті міжнародної протидії злочинності.

 У працях професора Н.А. Зелінської вперше в Україні сформульовано концепцію транснаціонального кримінального права і розглянуто його матеріально-правові, процедурно-організаційні та превентивні аспекти; обґрунтовано поняття «транснаціональна криміналізація»; визначено поняття «транснаціональний злочин» як діяння, що визнане злочинним не менш як у двох державах, під юрисдикцію яких воно підпадає, запропоновано класифікацію міжнародних злочинів засновану на параметрах криміналізації та юрисдикції.  Систематизовані міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів. 
 Дістало подальшого розвитку дослідження поняття міжнародного злочину як підстави міжнародно-правової відповідальності індивіда і доведено існування його модифікацій: 1) «нюрнберзької», сконструйованої нюрнберзьким і токійським прецедентами; 2) «постнюрнберзької», що сформувалася у постнюрнберзький період під впливом національної судової практики і розвитку міжнародного права; 3) «гаазької», формування якої пов'язано зі створенням і діяльністю міжнародних трибуналів у Гаазі й Аруші; 4) «римської», закладеної в Римському статуті Міжнародного кримінального суду. 
 Зелінська Н.А. дослідила політико-кримінологічні аспекти тероризму і його міжнародно-правові характеристики та розглянула проблему співвідношення понять «політичні злочини» і політичні репресії. У роботах Наталії Анатоліївни знайшла переконливий розвиток концепція політичного злочину як категорії міжнародного права і політичної кримінології. Суттєве місце в дослідженнях Зелінської Н.А. займають питання міжнародно-правового захисту прав людини у сфері кримінальної юстиції. Особливий акцент зроблений на тому, що солідарність у протидії злочинності не повинна переростати у сприяння політичним репресіям. Сучасна концепція міжнародного кримінального права покликана забезпечити, з одного боку, потреби у міжнародному співробітництві держав у кримінальному переслідуванні осіб, які скоїли тяжкі злочини, і з іншого – надати захист особам, які піддаються політичним переслідуванням. Зелінська Н.А. досліджувала процес «європеїзації» кримінального права, посилення впливу ЄС на розвиток кримінального права держав-членів.

 Професор Н.А. Зелінська  – автор більш ніж 160 наукових праць, в тому числі двох фундаментальних монографій «Політичні злочини в системі міжнародної злочинності» (2003), «Міжнародні злочини та міжнародна злочинність» (2006), співавтор колективних монографій «Проблеми входження України в європейський правовий простір» (1999), «Соціально-правові аспекти тероризму» (2003), «Международное уголовное правосудие: современные проблемы» (2009), «Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика» (2016)та інших, співавтор підручника з права Європейського Союзу (2012). До останнього дня свого життя працювала над підручником з міжнародного кримінального права.
Зелінська Н.А. – член редакційної колегії наукових видань: «Український часопис міжнародного права» (м. Київ), «Альманах міжнародного права» (м. Одеса).

 Наталія Анатоліївна була експертом Ради Європи у Програмі регіонального навчального курсу українських прокурорів з питань положень та практики застосування Європейської конвенції прав людини; учасником проекту Британської Ради з розвитку партнерських зв'язків (Великобританія, REAP) в кооперації з Департаментом міжнародного розвитку Великобританії з метою розробки навчального курсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи» (2000-2002 рр.), експертом-дослідником у міжнародному проекті американського університету (Вашингтон, США) «Центр з вивчення транснаціональної злочинності і корупції (TRACCC)» (2003-2005 рр.).

 У складі робочих груп Наталія Анатоліївна брала участь в розробці ряду законів України, активно долучалася до діяльності Української асоціації міжнародного права. У складі робочої групи брала участь у розробці Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (1999-2000 рр.). В якості члена колегії відповідальних редакторів та робочої групи експертів, створеної на базі Антитерористичного центру при СБ України, працювала над проектом Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (2001-2002 рр.). 

 Професор Зелінська – учасник багатьох наукових семінарів та конференцій, серед яких: Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення» (Одеса, 1993); Міжнародний семінар з питань практичного застосування європейських конвенцій у сфері кримінального права, організований Радою Європи (Київ, 1998); Міжнародний колоквіум «Реформування системи кримінального судочинства у частині захисту прав людини у країнах Центральної та Східної Європи» (Великобританія, Ноттінгем, 2000); Міжнародна конференція з програми регіональних партнерських зв’язків REAP – Conference Proceedings: The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society (Київ, 1999); Міжнародна науково-практична конференція «Римський Статут Міжнародного кримінального суду: імплементація на національному рівні» (Київ, 2004); Міжнародний науково-практичний симпозіум «Від Нюрнбергу до Рима: міжнародне правосуддя після Великої Перемоги» (Одеса, 2010); Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України (Харків, 2013); Міжнародні науково-практичні конференції "Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" (Одеса, 2012-2014) та ін.
Наталія Анатоліївна нагороджена Почесною грамотою за наукові досягнення Південного наукового центру Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України та Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону (2009 р.); знаком «Відмінник освіти України» (2009 р.); Почесною відзнакою за наукові досягнення Голови Одеської обласної державної адміністрації (2007 р.); нагородами Національного університету «Одеська юридична академія».

 Професор Зелінська Н.А. виховала декілька поколінь юристів, під її керівництвом було захищено кандидатські та докторські дисертації зі спеціальності 12.00.11 «Міжнародне право». Роботі з аспірантами та докторантами Наталія Анатоліївна приділяла велику увагу. Їхні наукові праці в результаті інтелектуальної «огранки» науковим керівником і консультантом займали гідне місце серед українських міжнародно-правових досліджень.

 Наталія Анатоліївна назавжди залишиться у пам’яті колег і учнів як доброчесна і сильна людина, талановитий вчений та вчитель. 

С.С. Андрейченко, Д.О. КовальComments