Новости‎ > ‎

2017/10/25 Засідання кафедрального студентського наукового гуртка з міжнародного права

Отправлено 1 нояб. 2017 г., 03:52 пользователем Mykola Pashkovskyi   [ обновлено 1 нояб. 2017 г., 03:54 ]
20 жовтня відбулось засідання кафедрального гуртка, присвячене праву на приватність
В роботі гуртка брали участь його керівник –    доктор   філософії   в    галузі  права Войтович П.П., к.ю.н., доцент Пашковський М.І., к.ю.н. Любашенко В.І., аспірантка кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Музика В.В., студенти 2, 4 і 6 курсів факультетів міжнародно-правових відносин, адвокатури і цивільної та господарської юстиції.

В межах своєї доповіді Олександра Польовська, студентка 2 курсу факультету цивільної та господарської юстиції, розповіла про національні та міжнародні стандарти захисту права людини на приватність (повагу до приватного та сімейного життя). Проаналізовано статті Конституції, Закону України «Про захист персональних даних», а також положення галузевих кодексів, що містять вимогу про повагу до приватного життя особи (ст. 301, 305-308, 311 ЦК України тощо) та встановлюють відповідальність у разі порушення права на приватність (зокрема, ст. 162-163 КК України). В подальшому доповідачка розповіла про міжнародні акти, які закріплюють права на приватність, зокрема, Загальну Декларацію з прав людини 1948 р., Пакт про громадянські та політичні права 1966 р., Європейську Конвенцію з прав людини 1950 р. тощо.

Доповідати по темі доступу до персональної інформації почав Дмитро Гнатюк, студент 2 курсу ЦГЮ, який розповів про розмежування інформації на загальнодоступну та конфіденційну. Дмитро розповів про право особи на доступ до власних персональних даних, а Назарій Троцько, студент 2 курсу ЦГЮ, про доступ до персональних даних третіх осіб. Було розглянуто декілька справ щодо доступу до персональних даних, зокрема, рішення Суду ЄС у справі «Колегія мера і членів міської ради Роттердаму проти M.E.E. Ріджкебура», де була розглянута специфічна структура права на доступ до персональної інформації і пояснено, чому його часто називають одним із ARCO-прав; на прикладі таких справ як «Гаскін проти Великобританії», «К.Н. та інші проти Словакії», «Угорський Хельсінкський комітет проти Угорщини» тощо було розглянуто питання доступу до персональної інформації (зокрема, пропорційність обмеження доступу).

Доповідь Діани Слюсарчук та Аліни Милимук, студенток 4 курсу факультету адвокатури, стосувалась питання збору, використання та зберігання персональних даних без відома особи. Доповідачі представили увазі учасників засідання загальні відомості та статистику про порушення права на приватність, що є результатом проведення оперативно-розшукових дій. Також на прикладі європейських країн було розглянуто питання збору і зберігання інформації в рамках адміністративного і кримінального проваджень. Згадано такі справи як «Ліндер проти Швеції», «Л.Х. проти Латвії», «М.К. проти Франції», які оцінювались ЄСПЛ на пропорційність втручання в право на приватність та надання суб’єктам персональної інформації процесуальних гарантій. 

Вікторія Музика
, аспірантка кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, представила доповідь, присвячену праву на забуття (або праву бути забутим), яке наділяє особу правом вимагати видалення своїх особових даних із загального доступу через пошукові системи, якщо, на думку такої особи, розміщені дані можуть завдати їй шкоду. Це стосується застарілих, неповних, недоречних, неточних або надлишкових даних чи інформації, законні підстави для зберігання якої зникли з плином часу. Проаналізовано справу іспанського громадянина Маріо Костехи Гонсалеса проти корпорації Google.


#студгурток
Comments