Новости‎ > ‎

2017/09/14-15 International Scientific Conference «International Criminal Justice in the Turbulent World» (14 – 15 September 2017, Odesa, NU OLA Conference Hall)

Отправлено 27 сент. 2017 г., 23:57 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 28 сент. 2017 г., 00:08 ]
International Scientific Conference «International Criminal Justice in the Turbulent World» took place in the Academic Council Conference Hall of the National University «Odesa Law Academy» on 14 – 15 of September.
At the end of 2017, 20 years will have passed since the adoption of the UN General Assembly Resolution No. 52/160, which convened the Diplomatic Conference for the establishment of the International Criminal Court. The past years have made it clear that the shift in anticipations from supranational criminal courts is becoming more and more apparent. This is true for both the international legal scholarship and post-conflict societies.
 A simple and obvious thesis that no peace possible without justice is no longer accepted without doubts.
 The International Criminal Court and other acting and eventual hybrid and international criminal courts are expected to make a tangible contribution to overcoming the consequences of conflicts and reconciliation. These new expectations together with multi-vector nature of the stakeholders’ political interests require international criminal justice (ICJ) to be more effective in the turbulent world. All these issues are on current interest in Ukraine.
National University «Odesa Law Academy» created a new forum to discuss present and future of the international criminal justice through the frame of its institutional credibility.
The best experts on international criminal law, including the ICC Judge Anita Ušacka, the President of the Council of Europe anti-torture Committee Mykola Gnatovskyy together with other researchers and practitioners, discussed the topical challenges for the international criminal justice. 
The general theme of the event was revealed in discussions within the framework of the Nuremberg (general theoretical and historical issues of ICJ), Hague (the law of international criminal courts ad hoc), Roman (the law of the International Criminal Court) and Freetown (hybrid criminal justice) panels. 
This Conference is a forum for experience exchange between different practicing lawyers in the sphere of International Criminal Law. One of them is Prosecutor, Assistant Professor in the University of Stuttgart Eike Christian Fesefeldt. He was to talk about the difficulties and their overcoming in the implementation of International Criminal Law in the Germany legal system. The representatives of Ukrainian Prosecutor's Office, including the Department of Crimea, was also present on the event. The conference was also visited by a large number of human rights defenders who have somehow faced International Criminal Law issues.
Our partners: Democracy Reporting International (Germany), Truth Hounds (Ukraine), Center of International Criminal Law and Justice (Ukraine).

14–15 вересня в залі засідання Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» відбулася міжнародна наукова конференція «Міжнародне кримінальне правосуддя в турбулентному світі».
В кінці 2017 виконується 20 років з моменту прийняття резолюції Генеральної Асамблеї ООН 52/160, якою була скликана Дипломатична конференція в Римі для створення Міжнародного кримінального суду. Минулі роки виявили зсув в очікуваннях від національних кримінальних судів як з боку доктрини, так і з боку постконфліктних суспільств. Простий і здавалось би очевидний тезис про неможливість досягнення миру без правосуддя сьогодні вже не сприймається безспірно.
Від Міжнародного кримінального суду, так як і від інших можливих та діючих гібридних та міжнародних судів, очікується реальний вклад в подолання наслідків конфліктів і примирення. Нові очікування та традиційна багатовекторність політичних інтересів зацікавлених сторін вимагають від міжнародного кримінального правосуддя більшої ефективності в сучасному турбулентному світі. Ці питання особливо актуальні для України.
Національний університет «Одеська юридична академія» представив новий форум для обговорення сучасного і майбутнього міжнародного кримінального правосуддя через фрейм його інституційної авторитетності.
На конференції виступили з доповіддями одні з кращих експертів з міжнародного кримінального правосуддя: суддя Міжнародного кримінального суду, суддя Конституційного суду Латвії (у відставці) Аніта Ушацька (Латвія), Президент Європейського комітету проти тортур, провідний спеціаліст Democracy Reporting International Микола Миколайович Гнатовський (Україна), перемовник від Німеччини з питань Статуту Міжнародного кримінального суду і почесний віце-президент Міжнародної асоціації кримінального права Пітер Вілкіцкі (Німеччина), суддя ad hoc Європейського суду з прав людини, проректор з міжнародних зв'язків В'ячеслав Олексійович Туляков (Україна). Ці та багато інших дослідників і практиків напротязі двох днів конференції обговорили минуле, теперішнє та майбутнє міжнародного кримінального правосуддя.

Загальна тема заходу була розкрита в дискусіях в межах нюрнберзької (загальнотеоретичні та історичні питання міжнародного кримінального правосуддя), гаазької (право міжнародних кримінальних судів ad hoc), римської (право Міжнародного кримінального суду) і фрітаунської (гібридне кримінальне правосуддя) панелей.
Конференція буде відігравати роль площадки для обміну досвідом між експертами, практикуючими міжнародне кримінальне право в різних країнах. Одним із доповідачів на конференції виступив доктор Ейке Крістіан Фесефельдт, прокурор, доцент Університету Штутгарта, який розповість про складнощі та їх подолання при імплементації міжнародного кримінального права в правову систему Німеччини. На конференції були присутні і представники української прокуратури, зокрема, прокуратури Автономної Республіки Крим, правозахисники, які так чи інакше стикались з проблемами міжнародного кримінального права.
Партнери конференції: Democracy Reporting International (Німеччина), Truth Hounds (Україна), Центр міжнародного права та правосуддя (Україна).

15/09 Part 1


14/09 Part2


15/09 Part 1


15/09 Part2


Invited Reporters:


Anita Ušacka graduated from the Law Faculty of the Latvian State University. Doctor of Law, professor at the University of Latvia. From 1994 to 1996, he was Executive Director of UNICEF. From 1996 to 2003 - judge of the Constitutional Court of the Republic of Latvia. Since March 2003, the judge of the International Criminal Court (Court and Appeal Departments), the head of the Appeals Department of the International Criminal Court from 2011 to 2012.
Theme of report:  «International Criminal Court in Action».


Mykola Gnatovskyy is the President of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, leading DRI expert on constitutional issues. Graduated from the Institute of International Relations of the T. Shevchenko National University of Kyiv, also trained at Harvard University (USA) and York University (Canada). Since 2009, he has been a member of the European Committee for the Prevention of Torture, in 2013-2015 he was its vice president, and in 2015 he was elected as a president of the Committee. He cooperates as an expert with the Council of Europe, the OSCE, UNDP, the International Committee of the Red Cross, and others. Specialist in International Humanitarian Law, International Criminal Law and International Human Rights Law.
Theme of report: «Can the International Criminal Court meet Ukraine's expectations?»Wilkitzki Peter Herbert is Honorary Vice-President of the International Association of Criminal Law. He graduated from the University of Erlangen-Nürnberg and Bohn. 1991-1993 - Chairman of the Steering Committee of European Criminal Law. Since 2000 - Member of the Board of Trustees of the Max Planck Institute (Freiburg, Germany). Since 2009 - Vice-President of the International Association of Criminal Law. Since 2012, he has been an Honorary Professor of International Criminal Law and International Criminal Procedure at the University of Cologne. The author of a number of publications devoted to the problems of implementation and interpretation of the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court.
Theme of report: «German Law and Practice on International Crimes and International Criminal Jurisdictions».
   
.

Other speakers:

  • Ms. Ani Harutyunyan – National Assembly (Parliament) of Armenia, Standing Committee on Defense and Security. Creator and author of the International Blog “Beyond Flatland”. Theme of report: “The Space for Gravity: Selection or Selectiveness of Cases and Crimes at the ICC?” 
  • Dr. Oumar Ba – Assistant professor of political science at the Morehouse College (Georgia, the USA). Theme of report: “The ICC as Testament to Hope and Symbol of Deception: International Justice and the Postcolonial Condition”.
  • Ms. Lilya Belfer – 4th year undergraduate student at the National Research University Higher School of Economics (Russia). Theme of report: “The burden of proof for defenses before the ICC”.
  • Dr. Vitalii Gutnyk – Associate Professor at the Ivan Franko Lviv National University. Theme of report: “Some questions of cooperation between Ukraine and the International Criminal Court”.
  • Dr. Dmytro Koval – PhD in International Law, Associate Prof. at the National University "Odessa Law Academy", PhD Candidate in Sociology, Polish Academy of Science. Theme of report: “Contextual elements of international crimes: why are they so important and where do they come from?”
  • Dr. Iryna Marchuk – Professor at the University of Copenhagen. Theme of report: “The International Criminal Court’s 15th Anniversary: Between Politics, Combatting Impunity and Making Local Impact”.
  • Ms. Małgorzata Myl – University of Silesia in Katowice, Faculty of Law and Administration, Professor assistant, PhD student, Department of International Public Law and European Law. Theme of report: ‘Family’ as a victim of international crimes.
  • Ms. Mylana Pfeiffer – University of Strasbourg (France), Postgraduate student. Theme of report: “The ICC complementarity principle “under the shoes” of States?”
  • Dr. Viacheslav Tuliakov – ad hoc judge at the European Court of human Rights, Vice Rector of the National university “Odessa Law Academy”. Theme of report: “Victimology of international criminal law”.
  • Dr. Eike Christian Fesefeldt – Prosecutor at the Prosecution Stuttgart, Lecture of FOM University. Theme of report: “Bringing Jihadists to Justice - International Criminal Law applied by German High Courts”.
Comments