Новости


2017/06/30 Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри Чіпко М.В.

Отправлено 1 июл. 2017 г., 4:57 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 1 июл. 2017 г., 4:59 ]

Вітаємо асистента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Чіпко Марину Володимирівну з успішним захистом 30 червня 2017 року 
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04 Національного університету «Одеська юридична академія» дисертації на тему «Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у сфері використання відновлюваної енергетики» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент ЯКУБОВСЬКА Наталія ОлексіївнаНорвезька рада у справах біженців, керівник проекту

Офіційні опоненти: 
  • доктор юридичних наук, доцент БІЛОЦЬКИЙ Сергій Дмитрович, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри міжнародного права
  • кандидат юридичних наук, доцент ЛИСИК Володимир Михайлович, факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри міжнародного права

2017/06/29 Захист кандидатської дисертації асистентом кафедри Любашенком В.І.

Отправлено 29 июн. 2017 г., 23:08 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 1 июл. 2017 г., 5:02 ]

Вітаємо асистента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Любашенка В'ячеслава Ігоровича з успішним захистом 29 червня 2017 року дисертації на тему «Концепція «обов’язок захищати» як гарантія захисту основоположних прав людини в міжнародному праві» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент ПАШКОВСЬКИЙ Микола Іванович, Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин

Офіційні опоненти: 
  • доктор юридичних наук, професор БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного права;
  • кандидат юридичних наук, професор РЕПЕЦЬКИЙ Василь Миколайович, Інститут міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри міжнародного права
Щира подяка членам спеціалізованої вченої ради, офіційним опонентам за високу оцінку виконаної В.І. Любашенком дисертації!!!


2017/06/26 Презентація професором Т.Р. Коротким бібліографії О.В. Задорожнього

Отправлено 29 июн. 2017 г., 22:12 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 29 июн. 2017 г., 22:48 ]

26 червня 2017 року на  Міжнародно-правових читаннях Української асоціації міжнародного права, присвячених пам’яті Президента УАМП, Заслуженого юриста України, завідувача кафедри міжнародного права ІМВ КНУТШ, доктора юридичних наук, члена-кореспондента Академії правових наук України, професора Олександра Вікторовича Задорожнього, професором Т.Р. Коротким було презентовано бібліографію О.В. Задорожнього.
Укладачами покажчика виступили київські та одеські дослідники: Зубченко Н. І., Іванійчук Т. Ю., Льовін А. В. за наукової редакції Короткиого Т. Р.

Біобібліографічний покажчик присвячено науковому та публічному доробку доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександра Вікторовича Задорожнього.
Покажчик містить нарис про життя та діяльність О. В. Задорожнього, хронологічний перелік друкованих наукових праць, матеріали про життєвий шлях, науково-дослідну, навчально-педагогічну та громадську активність.
Підготовка видання проводилась за інформацією та матеріалами наукових звітів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за фондами наукової бібліотеки НУ ОЮА та бібліотек м. Києва та м. Одеси.
Бібліографічний опис усіх матеріалів здійснено у відповідності з чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 3582:2013, ГОСТ 7.12-93 та ін.
Виявлені публікації систематизовано та сформовано за хронологічним принципом. Повнотекстові версії документів, що були включені до покажчика містять посилання на адреси сайтів, де їх можна знайти за допомогою загальновідомих пошукових систем.

Олександр Вікторович Задорожній : біобібліогр. покажч. / [уклад. Зубченко Н. І., Іванійчук Т. Ю., Льовін А. В. ; наук. ред. Короткий Т. Р.]. – Київ-Одеса : Фенікс, 2017. – 40 с.

2017/06/26 Міжнародно-правові читання Української асоціації міжнародного права, присвячені пам’яті Президента УАМП, Заслуженого юриста України, завідувача кафедри міжнародного права ІМВ КНУТШ, доктора юридичних наук, члена-кореспондента Академії правових наук України, професора Олександра Вікторовича Задорожнього

Отправлено 29 июн. 2017 г., 22:01 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 29 июн. 2017 г., 22:05 ]

26 червня 2017 року професор кафедри міжнародного права Т.Р. Короткий, доцент кафедри М.І. Пашковський, аспірант кафедри І.І. Камінський взяли участь у Міжнародно-правових читаннях Української асоціації міжнародного права, присвячених пам’яті Президента УАМП, Заслуженого юриста України, завідувача кафедри міжнародного права ІМВ КНУТШ, доктора юридичних наук, члена-кореспондента Академії правових наук України, професора Олександра Вікторовича Задорожнього.
Професором Т.Р. Коротким було зроблено презентацію бібліографії О.В. Задорожнього.

2017/06/07 Презентація дослідження «На межі виживання: знищення довкілля під час збройного конфлікту на сході України» (Короткий Т.Р.)

Отправлено 18 июн. 2017 г., 12:36 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 18 июн. 2017 г., 12:38 ]

7 червня 2017 в прес-центрі Главкома відбулася прес-конференція на тему: «На межі виживання: знищення довкілля під час збройного конфлікту на сході України», на якій були презентовано   звіт, який присвячений комплексному аналізу стану природного середовища в умовах збройного конфлікту на сході України «На межі виживання: знищення довкілля під час збройного конфлікту на сході України». Дослідниками цієї теми стали представники та експерти Української Гельсінської спілки з прав людини. Дослідження сфокусоване одночасно як на оцінці завданої шкоди, так й на проблемах притягнення до відповідальності за екологічну шкоду, спричинену під час війни. Одним з членів авторського колективу є професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Тимур Робертович Короткий.

 

прес-конференція на тему: «На межі виживання: знищення довкілля під час збройного конфлікту на сході України»


Запрошені гості: Олексій Біда, координатор Центру Документування Української Гельсінської спілки з прав людини; Марина Медвєдєва, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ігор Загороднюк, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Національного науково-природничого музею; Алла Блага, доктор юридичних наук, аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини.

2017/06/15 Обговорення дисертації аспіранта кафедри Кузьміна Едуарда «Кваліфікація неміжнародних збройних конфліктів у міжнародному гуманітарному праві»

Отправлено 18 июн. 2017 г., 12:18 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 18 июн. 2017 г., 12:25 ]

15 червня 2017 року на кафедрі міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» відбувся попередній захист дисертаційної роботи Кузьміна Едуарда Едуардовича на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право за темою «Кваліфікація неміжнародних збройних конфліктів у міжнародному гуманітарному праві». Науковий керівник – доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки, вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України Стрельцов Євген Львович.
Представлення результатів дисертаційного дослідження викликало жваву дискусію. За підсумками плідного обговорення було прийнято рішення рекомендувати дисертацію до розгляду у спеціалізованій вченій раді Д 41.086.04.

15 июня 2017 года на кафедре международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялась предварительная защита диссертационной работы Кузьмина Эдуарда Эдуардовича на соискание ученой степени кандидата юридических наук (доктора философии) по специальности 12.00.11 – международное право на тему «Квалификация немеждународных вооруженных конфликтов в международном гуманитарном праве». Научный руководитель – доктор юридических наук, доктор теологии, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженный деятель науки и техники, ученый секретарь Южного регионального научного центра Национальной академии правовых наук Украины Стрельцов Евгений Львович.
Представление результатов диссертационного исследования вызвало оживленную дискуссию. По итогам плодотворного обсуждения было принято решение рекомендовать диссертацию к рассмотрению в специализированном ученом совете Д 41.086.04.

On 15 of June 2017 preliminary thesis defense of Kuzmin Eduard Eduardovich for the degree of Candidate of Law (Philoshophy Doctor) in specialty 12.00.11 – International Law on the theme “Qualification of Non-International Armed Conflicts in International Humanitarian Law” was held at the Department of International Law and International Relations of the National University “Odessa Law Academy”. Scientific supervisor – doctor of law, doctor of theology, professor, corresponding member of National Academy of Sciences of Ukraine, Honored Science and Technology Worker of Ukraine, scientific secretary of the Southern Regional Research Center of the National Academy of Sciences of Ukraine Streltsov Ievgen Lvovych.
The presentation of dissertation led to lively discussion. Following fruitful dialogue, it was decided to consider recommending thesis to the specialized scientific council D 41.086.04.

2017/06/02 Прес-конференція з участю доцента Коваля Дмитра (експерта неурядової організації Truth Hounds), присвяча незаконним затриманням та катуванням, здійсненим українською стороною в зоні збройного конфлікту на сході

Отправлено 18 июн. 2017 г., 12:12 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 18 июн. 2017 г., 12:16 ]

2 червня 2017 року доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Коваль Дмитро Олександрович як експерт неурядової організації Truth Hounds взяв участь в прес-центрі «Главкома» у прес-конфереції на тему: «Незаконні затримання та катування, здійснені українською стороною в зоні збройного конфлікту на сході». 
Запрошені гості: Андрій Гладун, Центр документування Української Гельсінської спілки з прав людини; Олександр Павліченко, Харківська правозахисна група; Дмитро Коваль, Truth Hounds.
Учасники прес-конференції презентували звіт Української Гельсінської спілки з прав людини, Харківської правозахисної групи та неурядової організації Truth Hounds, присвячений незаконним затриманням та катуванням, здійсненим українською стороною в зоні збройного конфлікту на сході. Звіт покликаний привернути увагу до необхідності розслідування порушень прав людини, котрі в Україні часто замовчуються або виправдовуються. Під час презентації автори звіту розповіли про задокументовані порушення, вчинені українськими військовими та правоохоронцями, стан розслідування відповідних справ та відповідальність виконавців відповідно до міжнародного права.


Додаткова інформація: 

2017/05/25-27 Joint Conference of the European Society of International Law, the Ukrainian Helsinki Human Rights Union, and the Ukrainian Association of International Law on the theme of 'Post-Conflict Justice in Ukraine'

Отправлено 18 июн. 2017 г., 12:02 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 18 июн. 2017 г., 12:04 ]

Доценти кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Коваль Дмитро Олександрович та Плотніков Олексій Вікторович взяли участь як доповідачі у науковій конференції "Постконфліктна юстиція в Україні".

The European Society of International Law, the Ukrainian Helsinki Human Rights Union, and the Ukrainian Association of International Law will hold a joint Conference on the theme of 'Post-Conflict Justice in Ukraine'.

The general topic of the conference is post-conflict justice and the relevant strategies for securing justice in the context of the Ukrainian conflict.

The conference will bring together leading international scholars, judges, and lawyers. It will address different aspects and models of post-conflict justice, and help determine key elements of post-conflict justice which would be the most adequate to the circumstances in Ukraine.

2017/05/26 Безвіз та академічна мобільність

Отправлено 25 мая 2017 г., 22:49 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 25 мая 2017 г., 22:49 ]

Плануючи відрядження чи поїздку в рамках проектів співпраці, мобільності за обміном чи на навчання програми Еразмус+ важливо пам'ятати про наступне:

1. Безвіз поширюється лише на власників біометричних! паспортів.
2. Передбачає короткотермінове! перебування в 30 європейських країнах до 90 днів протягом 180 днів.
При перетині кордону слід мати при собі документи, які підтверджують: мету поїздки, наявність місця проживання/бронювання готелю, достатніх фінансових засобів (не менше 50 євро на добу), зворотний квиток, поліс медстрахування.
3. На триваліший час перебування в ЄС - необхідно оформити візу.
4. Безвіз не означає права на оформлення дозволів на проживання, працевлаштування або навчання в ЄС.
5. Порушення терміну перебування в ЄС тягне за собою подальшу заборону в’їзду.
Більше інформації, яку наведено (Інфографіка та Пам'ятка), надано Міністерством закордонних справ України:

2017/05/23 MIEL's Workshop "Negotiations" (Odesa, 26-k NUOLA, 23/05.2017 at 11.00)

Отправлено 25 мая 2017 г., 22:44 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 25 мая 2017 г., 22:52 ]

We are inviting you to take part in MIEL's workshop "Negotiations" (workshop for the development of soft skills)

Details:
Web site – http://intereulaweast.onua.edu.ua
Trainer – associate professor, PhD, MIEL's lecturer Darina Dvornichenko (http://intlaw.onua.edu.ua/the-team/Dvornichenko_Darina)
Event's date - 23/05.2017
Event's time start - 11:00
Event's place - Odesa, NUOLA, aud. 26-k
Goal auditorium - MIEL's student and other students, who are interested in negotiations

This Registration form is for registration of students for participation in the workshop.
MIEL's students participate without registration.

1-10 of 177