Новости


2018/05/18 Доцент Пашковський М. взяв участь у засіданні Науково-консультативної ради Верховного Суду

Отправлено 31 мая 2018 г., 6:55 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 31 мая 2018 г., 7:00 ]

 18 травня відбулося перше засідання Науково-консультативної ради при Верховному Суді.  На першому засіданні Науково-консультативної ради обговорювалися питання спрямування діяльності, організації роботи, комунікації членів Науково-консультативної ради, використання наукових висновків Науково-консультативної ради. У своїх виступах  Голова Верховного Суду В. Данішевська, Секретар Пленуму Верховного Суду, суддя Верховного Суду Д. Луспеник, вчений секретар Науково-консультативної ради при Верховному Суді, суддя Верховного Суду Л. Лобойко підкреслили важливість наукового забезпечення судової практики, використання наукових знань для забезпечення єдності, сталості та послідовності судової практики, утвердження верховенства права, особливо в умовах процедурних трансформацій.
 Від Національного університету «Одеська юридична академія» у засіданні взяли участь члени Науково-консультативної ради при Верховному Суді: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри господарського права і процесу Олег Петрович Подцерковний, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Неллі Юріївна Голубєва, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Ірина Василівна Гловюк, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Микола Іванович Пашковський.

Джерела: 

2018/05/25-26 Конгрес міжнародного та європейського права

Отправлено 30 мая 2018 г., 23:56 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 30 мая 2018 г., 23:59 ]

25-26 травня 2018 року в Національному університеті "Одеська юридична академія" відбувся Конгрес міжнародного та європейського права, зорганізований кафедрою міжнародного права та міжнародних відносин, кафедрою права ЄС та порівняльного правознавства університету за підтримки Проекта ЄС Association4U.

2018/04/03-08 Наші студенти - учасники Model International Criminal Court

Отправлено 11 апр. 2018 г., 0:47 пользователем International Law NU Odessa Law Academy   [ обновлено 11 апр. 2018 г., 0:52 ]


 З 3 по 8 квітня 2018 року студентки 6 курсу факультету міжнародно-правових відносин Мануїлова Анна, Шахбазян Карина, студентка 4 курсу факультету кримінальної юстиції Феденко Єлизавета та студентка 3 курсу факультету підготовки слідчих Піддубна Анастасія брали участь у Моделі міжнародного кримінального суду (Model international Criminal Court), яка проходила в Польщі, Кжижові. В конкурсі приймали участь 36 учасників з таких країн, як Україна, Польща, Сполучені Штати Америки, Боснія та Герцеговина, Германія, Руанда, Білорусія, Ізраїль, Сирія.

У формі моделювання учасники розігрували судові процеси. Ми приймали участь у командах суддів (Мануїлова Анна), прокурорів (Шахбазян Карина), адвокатів (Феденко Єлизавета) та преси (Піддубна Анастасія). В період моделі Міжнародного кримінального суду учасники розглядали 3 справи, по якому були написані меморандуми та рішення.

Після завершення моделювання студенти отримали сертифікати.


From April 3 to April 8, 2018, students of the 6th year of the Faculty of International Legal Relations Manuilova Anna, Shahbazyan Karyna, 4th year student of the Faculty of Criminal Justice Fedenko Elizaveta, and 3rd year student of the Faculty of Investigation Training Pіddubna Anastasia took part in the Model international Criminal Court), which took place in Poland, Krzyzowa.

The contest was attended by 36 participants from countries such as Ukraine, Poland, the United States, Bosnia and Herzegovina, Germany, Rwanda, Belarus, Israel and Syria.
In the form of simulation, participants played court trials. We represented 4 teams of judges (Manuilova Anna), prosecutors (Shahbazyan Karyna), defences (Fedenko Elizaveta) and press (Psddubna Anastasia). During the model of the International Criminal Court, participants considered three cases, on which memorandums and decisions were written.
After completing the simulation, students received certificates.  

2018/03/22 Вітаємо нову монографію вчених Одеської школи права «Міжнародно-правова відповідальність: теоретичний погляд»

Отправлено 29 мар. 2018 г., 22:56 пользователем Mykola Pashkovskyi   [ обновлено 29 мар. 2018 г., 22:59 ]

 Авторський колектив у складі: президента НУ «Одеська юридична академія» академіка С.В. Ківалова, зав. кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства МГУ професора С.С. Андрейченко, зав. кафедрою міжнародного права та міжнародних правовідносин НУ «ОЮА» професора Х.Н. Бехруза, зав. кафедрою кримінального права НУ «ОЮА» професора Е.Л.Стрельцова, видали колективну монографію «Міжнародно-правова відповідальність: теоретичний погляд», відп. редактор акад. С.В. Ківалов.

 У монографії досліджуються проблеми: міжнародно-правової відповідальності: загальні положення і кодифікаційний розвиток (С.В. Ківалов); основні суб'єкти відповідальності в міжнародному праві (С.С. Андрейченко); інститут відповідальності в Європейському праві (Х.Н. Бехруз); міжнародно-правова відповідальність фізичних осіб-індивідів (Е.Л. Стрельцов).

 Монографія розрахована на науковців, юристів-практиків, аспірантів, студентів, усіх, кого цікавлять теоретичні проблеми міжнародно-правової відповідальності. Монографія видана у видавництві «Юридична література».

 Авторский коллектив в составе: президента НУ «Одесская юридическая академия» академика С.В. Кивалова, заведующей кафедрой международного права и сравнительного правоведения МГУ, профессора кафедры международного права и международных отношений НУ «ОЮА», профессора С.С. Андрейченко, заведующего кафедрой международного права и международных правоотношений НУ «ОЮА» профессора Х.Н. Бехруза, заведующего кафедрой уголовного права НУ «ОЮА» профессора Е.Л.Стрельцова, издали коллективную монографию «Международно-правовая ответственность: теоретический взгляд», отв. редактор акад. С.В. Кивалов.

 В монографии исследуются проблемы: международно-правовой ответственности: общие положения и кодификационное развитие (С.В. Кивалов); основные субъекты ответственности в международном праве (С.С. Андрейченко); институт ответственности в европейском праве (Х.Н. Бехруз); международно-правовая ответственность физических лиц-индивидов (Е.Л. Стрельцов).  

 Монография рассчитана на ученых, практикующих юристов, аспирантов, студентов, всех, кого интересуют теоретические проблемы международно-правовой ответственности. Монография издана в издательстве «Юридическая литература». 

 Джерело: http://www.onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7189&catid=1&Itemid=138&lang=uk

2018/03/28 Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації аспірантку кафедри Мінченко Дар'ю

Отправлено 29 мар. 2018 г., 0:43 пользователем Mykola Pashkovskyi   [ обновлено 29 мар. 2018 г., 1:48 ]

 28 березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України відбувся успішний захист аспіранткою кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА» Дар'єю Анаталійовною Мінченко дисертації на тему «Визнання та виконання рішень іноземних судів: Україна та Англія» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (науковий керівник доцент кафедри Пашковський М.І.). Опонентами на захисті виступили завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичний наук, професор, заслужений юрист України Світлана Ярославівна Фурса та професор кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Людмила Михайлівна Токарчук.

 Щиро вітаємо Дар'ю Мінченко з блискучим захистом!2018/03/22-24 Наша команда - учасник фіналу конкурсу Стетсона

Отправлено 26 мар. 2018 г., 0:23 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 27 мар. 2018 г., 6:23 ]

 22-24 березня 2018 року команда НУ «ОЮА» у складі студенток: Анастасії Карпенко, Крістіни Місенко та студента Фаїта Абель Даміна Прінсенобле (тренер - Вікторія Музика) брала участь у міжнародних фіналах 22-го щорічниго міжнародного конкурсу з судових дебатів з захисту навколишнього середовища, що проходить у юридичному коледжі Стетсонівського університету, представляючи Центральну та Східну Європу.
 Справа щодо збалансованості національних інтересів та охорони навколишнього середовища аналізувалася та дебатувалася 22 командами з усього світу.
 Наша команда мала велику честь конкурувати з переможцями регіональних турів з Бразилії, Гаваїв, Колумбії та Непалу.
 Практики, професори та колишні учасники цього конкурсу подавали неоціненні індивідуальні відгуки для кожного учасника.
 Ми впевнені, що цей досвід буде успішно використаний всіма учасниками команди як на національних, так і на міжнародних турнірах різних судових дебатів!


 On March 22-24, 2018 the winners of the 22nd Annual International Environmental Moot Court Competition International Finals (IEMCC) Anastasia Karpenko, Kristina Mysenko and Faith Abel Damina Princenoble represented Central and Eastern Europe at the International Finals of IEMCC in Stetson University College of Law. 
 The case concerning the balance of national interest and protection of environment has been successfully analyzed and argued by 22 teams from all over the world. 
 Our team had a great honour to compete against winners of Regional Rounds from Brazil, Hawaii, Columbia and Nepal. 
 Practitioners, professors and former moot court participants provided invaluable individual feedbacks for each student. 
 We are sure that this experience will be successfully used by all team members both in national and international rounds of various moot courts!


2018/03/23 Наша команда – фіналіст 5th International Competition on Commercial Arbitration

Отправлено 26 мар. 2018 г., 0:03 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 27 мар. 2018 г., 6:15 ]

 В
ітаємо команду Георгія Кравцуненка, Юрка Подченка та Соломії Музики (студентів 2 курсу НУ «ОЮА») та їх тренера - В'ячеслава Любашенка, що здобула друге місце у 5-му Міжнародному конкурсі комерційного арбітражу (5th International Competition on Commercial Arbitration), організованому Міжнародним комерційним арбітражним судом при Європейській арбітражній палаті, а також вітаємо Юрія Подченка, який був визнаний кращим спікером!
 23 березня 2018 року в Києві відбувся фінал турніру. 
 Цього року проблема була пов'язана зі схемами ухилення від сплати податків, що використовуються сторонами, та її наслідки для виконання Контракту. Команда підготувала два мемо від імені Позивача та Відповідача, а також арбітражне рішення для фінального туру. Команда зробила чудову роботу, і її робота є яскравим прикладом рішучості та бажання. Ми бажаємо їм великого натхнення у досягненні своїх професійних цілей у судових дебатах та за їх межами!

 
C
ongratulations to the team of Georgy Kravtsunenko, Yurets Podcenko, Solomia Music (2nd year students), and their coach – Viacheslav Liubashenko that has got the second place in the 5th International Competition on Commercial Arbitration organized by International Commercial Arbitration Court under European Arbitration Chamber, and Yurii Podchenko who was recognized as the best speaker. 
 On March 23, 2018 the final round of the Competition took place in Kiev. This year the problem concerned tax avoidance schemes used by parties and its effects on performance of the Contract. The team prepared two memos on behalf of Claimant and Respondent, and the Arbitral Award for the final round. The team did a great job and their work is a brilliant example of determination and grit. We wish them big inspiration in achieving their professional goals in moot courts and beyond!2018/03/22 Поздравляем с юбилеем заведующего кафедрой, профессора Хашматуллу Бехруза!

Отправлено 22 мар. 2018 г., 0:31 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 23 мар. 2018 г., 7:43 ]


 Коллектив кафедры международного права и международных отношений Национального университета "Одесская юридическая академия" поздравляет с 55-летием заведующего кафедрой, доктора юридических наук, профессора Хашматуллу Набиевича Бехруза!!!
 От всей души желаем, дорогому Хашматулле Набиевичу, крепкого здоровья, семейного счастья, творческого вдохновения и новых успехов!!!

 Профессор Хашматулла Бехруз известный украинский ученый, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву. 

 Окончил юридический факультет Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова (1988). В 1993—1998 годах ассистент кафедры теории и истории государства и права родного факультета. В 1998—2004 гг. ассистент, доцент кафедры теории государства и права, с 2004 г. доцент, профессор кафедры права Европейского Союза и сравнительного правоведения Национального университета "Одесская юридическая академия". С 2015 по 2017 гг. - заведующий кафедрой права Европейского Союза и сравнительного правоведения  НУ "ОЮА". 
 С сентября 2017 года - возглавляет кафедру международного права и международных отношений  НУ "ОЮА".
 В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию «Проблемы правового государства и исламской государственности», в 2006 году защитил докторскую диссертацию «Эволюция исламского права: теоретико-Компаративные исследования».
 Автор более 140 научных работ, в том числе учебника «Сравнительное правоведение» и 4 монографий.
 Член Всеукраинской ассоциации сравнительного правоведения.


2017/12/31 З Новим Роком!!! Happy New Year!!!

Отправлено 31 дек. 2017 г., 6:47 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 31 дек. 2017 г., 6:48 ]


2017/12/16 Our team is Winner of European Regional Rounds of Stetson international moot court competition. Best memorial! Best Oralist!

Отправлено 17 дек. 2017 г., 2:25 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 17 дек. 2017 г., 2:26 ]

 The 22nd Stetson International Environmental Moot Court - European Rounds was held in Kyiv. 
Our team Kristina Mysenko, Faith Abel Damina Princenoble and Anastasia Karpenko became the European Regional Champions, also got an award of "The best Memorial" and Faith Abel Damina Princenoble was recognized as "The best oralist". 
Our team coach Muzyka Victoriia. 
We are happy to congratulate the team on this great victory. 
Together with their coach Viktoriia Muzyka they will represent the Central and Eastern Europe at the International Finals in Florida, USA.


1-10 of 217