Новости


2017/05/26 Безвіз та академічна мобільність

Отправлено 25 мая 2017 г., 22:49 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 25 мая 2017 г., 22:49 ]

Плануючи відрядження чи поїздку в рамках проектів співпраці, мобільності за обміном чи на навчання програми Еразмус+ важливо пам'ятати про наступне:

1. Безвіз поширюється лише на власників біометричних! паспортів.
2. Передбачає короткотермінове! перебування в 30 європейських країнах до 90 днів протягом 180 днів.
При перетині кордону слід мати при собі документи, які підтверджують: мету поїздки, наявність місця проживання/бронювання готелю, достатніх фінансових засобів (не менше 50 євро на добу), зворотний квиток, поліс медстрахування.
3. На триваліший час перебування в ЄС - необхідно оформити візу.
4. Безвіз не означає права на оформлення дозволів на проживання, працевлаштування або навчання в ЄС.
5. Порушення терміну перебування в ЄС тягне за собою подальшу заборону в’їзду.
Більше інформації, яку наведено (Інфографіка та Пам'ятка), надано Міністерством закордонних справ України:

2017/05/23 MIEL's Workshop "Negotiations" (Odesa, 26-k NUOLA, 23/05.2017 at 11.00)

Отправлено 25 мая 2017 г., 22:44 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 25 мая 2017 г., 22:52 ]

We are inviting you to take part in MIEL's workshop "Negotiations" (workshop for the development of soft skills)

Details:
Web site – http://intereulaweast.onua.edu.ua
Trainer – associate professor, PhD, MIEL's lecturer Darina Dvornichenko (http://intlaw.onua.edu.ua/the-team/Dvornichenko_Darina)
Event's date - 23/05.2017
Event's time start - 11:00
Event's place - Odesa, NUOLA, aud. 26-k
Goal auditorium - MIEL's student and other students, who are interested in negotiations

This Registration form is for registration of students for participation in the workshop.
MIEL's students participate without registration.

2017-05-19 Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (до 20-річчя НУ ОЮА та 170-річчя Одеської школи права)

Отправлено 19 мая 2017 г., 21:02 пользователем Mykola Pashkovskyi   [ обновлено 26 мая 2017 г., 0:45, автор: Mykola Pashkovsky ]

На базі кафедри міжнародного права та міжнародних відносин 19 травня 2017 року працювали дві секції: "Актуальні проблеми міжнародного права", "Актуальні проблеми міжнародного приватного права"  Міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (до 20-річчя НУ ОЮА та 170-річчя Одеської школи права)

З сумом сповіщаємо про смерть Президента УАМП, професора Олександра Вікторовича Задорожнього

Отправлено 16 мая 2017 г., 5:39 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 18 мая 2017 г., 20:43 ]

Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» сумує у зв'язку зі смертю Олександра Вікторовича Задорожнього – доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президанта Української асоціації міжнародного права.

Своєю невтомимою енергією Олександр Вікторович вдихнув життя в Українську асоціацію міжнародного права, став її лідером, ініціював проведення багатьох ключових форумів з обговорення проблем міжнародного права, був прикладом служіння ідеї добра і справедливості, справжнім патріотом своєї Батьківщини.

Світла пам'ять державному діячу, видатному вченому-міжнароднику, вчителю та досліднику професору, Людині – Олександру Вікторовичу Задорожньому.
Щирі співчуття сім'ї Олександра Вікторовича, колегам – колективу очолюваної ним кафедри, його учням.


Памяти Александра Викторовича Задорожнего

Тяжело, горько и больно писать о смерти друга, единомышленника, наставника. 
Именно таким был для нас Александр Викторович Задорожний. 
Он  мог, умел и был разным, строгим, добрым, веселым, серьезным - политиком, ученым, преподавателем, дипломатом, коммерсантом, юристом, - но для нас он, прежде всего, был родным. Несмотря на обилие должностей и званий – доктор юридических наук,  профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного права, он был близким и родным для всех нас – юристов-международников, постоянным и бессменным Президентом Украинской Ассоциации международного права, которая внезапно и в одночасье осиротела и опустела без Александра Викторовича.
До сих пор непривычно и не мысленно использовать глагол «был» в прошедшем времени применительно к Александру Викторовичу. Не хочется верить, что его нет среди нас. Еще недавно мы строили планы, планы по развитию Украинской Ассоциации международного права, планы по проведению диссертационных исследований, планы по развитию науки международного права, обсуждали еще многие и многие проекты и идеи, направления на продвижение международно-правовой позиции Украины и развитию украинской доктрины международного права.
Александр Викторович, чем бы он не занимался, был неповторим и уникален. Его кипучая энергия, сильная харизма, безумная энергетика,  огромная работоспособность творили чудеса и приводили к высокой результативности, за что его ценили и уважали друзья и опасались враги.  Чем бы Александр Викторович не занимался – общественной деятельностью на комсомольском поприще в молодые годы, юридической практикой в «Проксене», политической деятельностью в статусе народного депутата нескольких созывов, представительством Президента в Верховной Раде, организацией научной и педагогической деятельности на должности проректора по научно-педагогической работе Национального университета имени Тараса Шевченко, развитием науки международного права в качестве Председателя Президентского совета Украинской Ассоциации международного права, педагогической и научной деятельностью на должности заведующего кафедрой международного права – всегда и везде Александр Викторович достигал поставленных целей, был успешным и результативным лидером и организатором, высоко поднимая планку требований к себе и другим, ставя и достигая высоких рубежей в политике  и науке.
Чего только стоит серия монографий, подготовленных Александром Викторовичем в преддверье защиты докторской диссертации «Международное право в отношениях Украины и Российской Федерации» (2015 г.), - индивидуальные монографии «Генезис международной правосубъектности Украины» (2014 г.), «Международное право в межгосударственных отношениях Украины и Российской Федерации 1991-2014» (2014 г.), «Нарушение агрессивной войной Российской Федерации против Украины основных принципов международного права» (2015 г.), подготовленной за общей редакцией А. В. Задорожнего коллективной монографии «Украинская революция достоинства, агрессия РФ и международное право» (2014 г.). Последняя из указанных работ была важным шагом для сплочения международно-правовой общественности Украины и выработке единого ответа на важнейшие события в современной истории Украины, и, прежде всего, агрессию РФ в отношении Украины. Эту цель преследовали Международно-правовые чтения, в течение длительного времени ежемесячно проводимые Александром Викторовичем, ставшие важной платформой для консолидации научной международно-правовой элиты Украины. По нашему мнению, будет справедливо в дань памяти об Александре Викторовиче Задорожнем возродить эти чтения и присвоить им имя вдохновителя и организатора.  
В отстаивании своих научных и международно-правовых взглядов, связанных с защитой национальных интересов Украины, Александр Викторович был бескомпромиссен, профессионален, непримирим. Это, прежде всего, связано с его международно-правовой позицией и научными разработками в сфере применения международного права в украино-российских отношениях в исторической ретроспективе, с особым акцентом  на вопросах международно-правовой квалификации событий, связанных с применением РФ силы против территориальной целостности и независимости Украины. 
Вклад Александра Викторовича в развитие науки международного права, в формирование украинской школы международного права, развитие кафедры международного права огромен и неоценим.  
Александр Викторович Задорожний был неповторимой и многогранной личностью, чьи таланты проявлялись в различных сферах. Его безвременная смерть – огромная утрата для всех нас, кто имел за честь считать себя юристом-международником. Несвоевременная, Непоправимая, Несправедливая.  

Т. Р. Короткий, Н. И. Пашковский, Н. В. Хендель

Фото з сайту Української асоціації міжнародного права - http://uail.com.ua/archives/786

2017-04-26 Вітаємо Чибісова Дмитра Михайловича з захистом кандидатської дисертації!

Отправлено 16 мая 2017 г., 5:27 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 26 мая 2017 г., 1:17 ]

Охорона прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі
Чибісов, Дмитро Михайлович; Чибисов, Дмитрий Михайлович; Chybisov, Dmytro M.
Дата: 2017-04-26

Аннотации:
 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет  «Одеська юридична академія» – Одеса, 2017.
 Дисертація присвячена охороні інтелектуальної власності в рамках СОТ. Сформульовано поняття та проведена періодизація становлення міжнародного інституційного механізму охорони інтелектуальної власності. Проаналізовано механізм охорони інтелектуальної власності  СОТ, визначено особливості його правової природи. Визначено типи міжнародних механізмів охорони інтелектуальної власності, дана  характеристика їх функціональному та інституційному взаємодії  з механізмом охорони СОТ. Систематизовані принципи міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності. Класифіковані режими  охорони інтелектуальної власності відповідно до Угоди ТРІПС, виявлено їх недоліки та запропоновані рекомендації щодо їх усунення.
 Проаналізовано особливості правового режиму охорони винаходів  згідно Угоди ТРІПС. Вказується, що Угода ТРІПС не відображає  дуалістичну природу комп’ютерних програм, визначаючи їх суто як  «літературні твори», що не дозволяє встановити критерії їх патентування. 
 Обґрунтовано, що Угода ТРІПС не містить чітких критеріїв охорони  винаходів у галузі біотехнологій.
 Проаналізовано особливості імплементації Угоди ТРІПС в ЄС. 
 Обґрунтовано доцільність внесення змін до законодавства України  з урахуванням практики ЄС в цьому напрямку. Вказується, що Угода  про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом,  Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами,  з іншого боку зобов’язує Україну встановити більш високий рівень  охорони винаходів в галузі біотехнологій та комп’ютерних програм ніж  передбачено Угодою ТРІПС.
 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических  наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Национальный 
 университет «Одесская юридическая академия» – Одесса, 2017.Диссертация посвящена охране интеллектуальной собственности  в рамках ВТО. Сформулировано понятие и проведена периодизация  становления международного институционального механизма охраны  интеллектуальной собственности. Проанализирован механизм охраны  интеллектуальной собственности ВТО, определены особенности его  правовой природы. Выделены типы международных механизмов  охраны интеллектуальной собственности, дана характеристика их  функциональному и институциональному взаимодействию с механизмом  охраны интеллектуальной собственности ВТО. Систематизированы  принципы международно-правовой охраны интеллектуальной  собственности. Классифицированы режимы охраны интеллектуальной  собственности согласно Соглашению ТРИПС, выявлены их недостатки и  предложены рекомендации по их устранению.
Проанализированы особенности правового режима охраны  изобретений согласно Соглашению ТРИПС. Отмечается, что Соглашение  ТРИПС не отражает дуалистическую природу компьютерных программ,  определяя их сугубо как «литературные произведения», что не позволяет  установить критерии их патентования. 
 Проанализированы особенности имплементации Соглашения ТРИПС в ЕС. Отмечается, что право ЕС уточняет и дополняет положения Соглашения 
 ТРИПС. Разработаны предложения по приведению законодательства Украины в сфере охраны изобретений в области биотехнологии в соответствие  с Соглашением ТРИПС и их регламентацией в ЕС. 
 Указывается, что Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по  атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны обязывает  Украину установить более высокий уровень охраны изобретений  в области биотехнологий и компьютерных программ, чем предусмотрено  Соглашением ТРИПС.
 
The dissertation for achieving a scientific degree of the Philosophy Doctor  in specialty 12.00.11 – International Law. – National University «Odessa Law 
 Academy» – Odessa, 2017.
 The thesis is devoted to the protection of intellectual property in the WTO. 
The concept and periodization of international institutional mechanism 20 for protection of intellectual property are elaborated. WTO mechanism of  intellectual property protection, its peculiarities and legal nature are analyzed. 
 Types of international mechanisms for protection of intellectual property, their characteristics are provided and examined against functional and institutional  relations with the WTO mechanism. Principles of international intellectual  property protection under WTO are systematized. Provided classification as  to regimes of intellectual property protection under the TRIPS Agreement,  revealed their shortcomings and proposed recommendations to address them.
 The peculiarities of the legal regime of protection of inventions under  the TRIPS Agreement are analyzed. It is noted that the TRIPS Agreement does  not address the dual nature of computer programs, defining them as purely  “literary works” that does not allow them to establish criteria for patenting. It is 
 shown that the TRIPS Agreement does not contain clear criteria for protection of inventions in biotechnology sector, due to the lack of a unified approach of the WTO members to the moral and ethical exceptions laid down in the TRIPS Agreement.
 Peculiarities of the implementation of the TRIPS Agreement in the EU are  analyzed. The expediency of amending the legislation of Ukraine with regard to 
 EU practices in this area is noted. It is claimed that the Association Agreement  between Ukraine, on one hand, and the European Union, the European Atomic  Energy Community and its Member States, on the other hand requires Ukraine  to establish a higher level of protection of inventions in biotechnology and  computer software than provided by the TRIPS Agreement.


2017/04 Аспирантка кафедры Рыженко Наталия на стажировке в Специальном трибунале по Ливану

Отправлено 11 апр. 2017 г., 3:51 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 11 апр. 2017 г., 3:53 ]

В условиях современных вызовов и угроз все большее значение для поддержания международного правопорядка и международной законности приобретает система международного правосудия. Украина активно использует различные международно-правовые инструменты защиты суверенитета, территориальной целостности и своих национальных интересов, в том числе путем обращения в международные суды и трибуналы. Поэтому важное значение имеет подготовка юристов-международников, имеющих высокую квалификацию, для защиты интересов Украины в органах международной адьюдикации. Национальный университет «Одесская юридическая академия» занимает передовые позиции в подготовке юристов-международников, и не удивительно, что лучшие из них получают возможность пройти стажировку в различных международных институциях. Такая стажировка обеспечивает возможность непосредственного приобщения к международному юридическому процессу и формирования высокого уровня профессионального правосознания, cтоль необходимого украинским юристам-международникам в наше время.
В Национальном университете «Одесская юридическая академия» проводится подготовка правоведов, специализирующихся в сфере международное право на одном из ведущих факультетов – факультете международно-правовых отношений по образовательному уровню бакалавр и магистр. Также, в  Национальном университете «Одесская юридическая академия» действует аспирантура по специальности «Международное право». Программа подготовки в аспирантуре направлена на выпуск уникальных специалистов, и включает такие специальные дисциплины как «Сучасні концепції міжнародного права», «Філософія міжнародного права», «Вплив судової практики на розвиток міжнародного права», «Проблеми теорії та практики міжнародно-правової відповідальності», «Еволюція європейського права прав людини». 
Поэтому неудивительно, что уже на первом курсе аспирантуры, аспирантам Национального университета «Одесская юридическая академия» дают возможность пройти стажировку в Специальном трибунале по Ливану. Этой чести удостоилась аспирантка первого курса кафедры международного права и международных отношений Наталия Рыженко, которая приложила значительные усилия для получения возможности на практике изучить особенности функционирования так называемых интернационализированных или гибридных трибуналов на практике.
Такое наименование этой группы органов международного уголовного правосудия связано с их смешанным характером. Они создаются в ситуациях сложности или невозможности осуществления правосудия на национальном уровне, и включают тот или иной международный элемент. Смешанный характер связан, как с порядком учреждения, так и с составом трибуналов, зачастую включающих международных и национальных судей, применением, как национального, так и международного права. К их числу относятся Специальный суд по Сьерра-Лионе (2002 г.), Специальный трибунал по Ливану (2007 г.), специальные судебные палаты по серьезным преступлениям в Тиморе-Лешти (2000 г.), смешанные судебные коллегии в Косово (2000 г.), Судебная палата по расследованию военных преступлений в Боснии и Герцеговине (2005 г.), Чрезвычайные судебные палаты в Камбодже (2006 г.), Международная комиссия по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (2007 г.).
Специальный трибунал по Ливану был создан совместно ООН и правительством Ливана в 2007 году и начал свою работу 1 марта 2009 года. Трибунал расположен на окраине города Гаага (Нидерланды) и имеет свое представительство в Бейруте. Его уникальность состоит в том, что впервые в истории международного правосудия, его юрисдикция распространяется на конкретный террористический акт  - убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, совершенное 14 февраля 2005 г. Целью Трибунала является установления лиц, виновных в совершении убийства и привлечения их к уголовной ответственности. Юрисдикция Трибунала может быть также распространена на другие события, произошедшие в Ливане с 1 октября 2004 года по 12 декабря 2005 года, если будет установлено, что они взаимосвязаны с убийством Харири.
Особенность Специального трибунала по Ливану состоит в том, что на данном этапе судопроизводство по всем делам происходит заочное (in absentia). В условиях заочного судопроизводства особенно важно гарантировать соблюдение прав человека (в частности обвиняемых), на чем и сконцентрирована значительная часть норм, которыми руководствуется в работе Трибунал, и сама деятельность Трибунала. Учитывая указанные особенности, в рамках Трибунала была создана Канцелярия защиты, которая впервые действует как независимый и равноправный орган с целью защиты прав обвиняемых и обеспечения наивысших стандартов справедливого правосудия.
Особенностью Трибунала является и то, что в его структуре создан отдельный независимый  и равноправный орган – Канцелярия защиты, имеющий, целью которого является защита прав обвиняемых.  Именно в этой структуре трибунала Н.  Рыженко и будет проходить стажировку.
К обстоятельствам, сделавшим возможность прохождение Наталией Рыженко стажировки в столь авторитетном международном органе, следует высокий уровень знания английского языка, которым обладает аспирантка, глубокие знания международного уголовного и гуманитарного права,  целеустремленность в получении практического опыта – предшествующая стажировка в правозащитной группе GRS, которая специализируется на вопросах международного гуманитарного и уголовного права, и, несомненно, – авторитет, поддержка и помощь Национального университета «Одесская юридическая академия» в стремлении получить новые знания и опыт в сфере международной уголовной юстиции.
Именно такое сочетание – целеустремленность студента, направленные на получение профессиональных знаний и активная деятельность в направлении поставленной цели и высокий авторитет и репутация Национального университета «Одесская национальная академия», дающего высокие знания и престижный диплом – все это в комплексе позволяет нашим студентам и аспирантам добиваться высоких профессиональных достижений.
Т. Короткий 
Н. Пашковский 

2017/04-05 Команда НУ "ОЮА" приняла участие в 21st Annual International Environmental Moot Court Competition International Finals (Gulfport, Florida, March 30–April 1, 2017)

Отправлено 8 апр. 2017 г., 3:14 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 18 апр. 2017 г., 4:16, автор: Mykola Pashkovskyi ]

Команда НУ "ОЮА": Мария Столбовая и Виктория Музыка (тренер - доцент кафедры международного права и международных отношений Плотников А.) приняла участие в 21st Annual International Environmental Moot Court Competition International Finals (Gulfport, Florida, March 30–April 1, 2017) 2016–2017 Theme: Ocean Fertilization and Marine Biodiversity
С 30 марта по 1 апреля 2017 года в городе Галфпорт, штат Флорида, проходили Международные Финалы 21-го Ежегодного соревнования по международному экологическому праву им. Дж. Б. Стетсона. Команда НУ «ОЮА» в составе студенток факультета международно-правовых отношений Музыки Виктории и Столбовой Марии под руководством тренера, доцента кафедры международного права и международных отношений Плотникова Алексея Викторовича, достойно представила родной университет, Украину, а также Центральною и Восточную Европу.
Международные Финалы проходили в Стетсонском университете, который на несколько дней собрал топ-17 из более 90 команд со всего мира, участвующих в отборочных региональных раундах.
В этом году команда НУ «ОЮА» впервые приняла участие в Международных Финалах им. Дж. Б. Стетсона. За время конкурса участницы команды сыграли 4 раунда – два в качестве истца и два за ответчика. Борьба была довольно напряженной, поскольку остались лучшее из лучших. В заключительном финале конкурса встретились команда Национального юридического университета Гуджарат и Юридический колледж Университета Филиппин.
«...Наша работа над кейсом началась 11 июля 2016 года. Позади сотни исписанных листов, прочитанных книг об океанической фертилизации, морских исследования, юрисдикции Международного Суда ООН, принципах международного экологического права. А еще много-много отчетов и судебной практики. Бессонные ночи за написанием меморандума. Часы подготовки к устным раундам. Месяцы фандрайзинга. 3 аэропорта, 14 часов в небе, 12500 км. И наконец-то мы сделали это. Мы добрались до Стетсона. Важным и сложным было то, что мы выступали перед представителями англо-скасонской правовой семьи. Поэтому отдельным аспектом была подготовка к устным раундам в «американском стиле». Я могу смело сказать, что мы превзошли сами себя».
(Мария Столбовая)
«Стетсонский университет много лет специализируется на подготовке экспертов в области международного экологического права. Трудно было бы найти для такого ВУЗа лучшее расположение, чем Флорида - штат, славящийся своими природными парками. Внешне Стетсонский университет выглядит скорее как загородная вилла, окружённая пальмами, что создаёт особую атмосферу близости к природе и внушает убеждение в необходимости её охраны. Неудивительно, что именно здесь проходит самый масштабный в мире конкурс судебных дебатов по международному экологическому праву…».
(А. В. Плотников)
«Участие в данном конкурсе было отнюдь не случайным. Прекрасно помню день, когда вышел кейс, и как мы обрадовались поднятым в нём вопросам. Всё время присутствовало чувство, что ты занимаешься защитой родного Черного моря от неправомерного вмешательства. Это чувство в какой-то мере было оправданным, ведь применение морской фертилизации как разновидности морской инженерии довольно распространенно в мире. Вместе с этим, это игра в Бога, когда ты должен понимать, что можешь проиграть и открыть шкатулку Пандоры. Но, как юристы, мы должны были отстаивать позиции спорящих государств – настаивать на необходимости борьбы с последствиями кризиса глобального потепления или на защите морей и океанов. Это было незабываемо… Уверена, участие в данном мут-корте станет прекрасной традицией… ».
(Виктория Музыка)

2017/04/04 Майстер-клас по факт-чекінгу

Отправлено 8 апр. 2017 г., 3:02 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 8 апр. 2017 г., 3:03 ]

4 квітня 2017 року доценти кафедри міжнародного права та міжнародних відносин М. Пашковський та Д. Коваль взяли участь у майтер-класі з факт-чекінгу засновниці проекту «STOP FAKE» (http://www.stopfake.org/) Ольги Юркової.2017/04/04 Лекція Богдана Нагайла для студентів та викладачів англомовних програм НУ "ОЮА"

Отправлено 8 апр. 2017 г., 2:46 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 8 апр. 2017 г., 3:24 ]

4 апреля 2017 года была организована встреча студентов и преподавателей англоязычных программ Национального университета «Одесская юридическая академия» с с известным международным политическим экспертом и журналистом Богданом Нагайло.
Во время встречи Богдан Нагайло прочитал лекцию на тему "Политическая аналитика: принципы, методы и типы", а также ответил на вопросы студентов и преподавателей. 
Во встрече приняли участие доценты кафедры Н. Пашковский и Д. Коваль.

Богдан Нагайло эксперт с более, чем 20-летним опытом и значительными достижениями в области политических консультаций и гуманитарной деятельности. Он является писателем, журналистом, ведущим специалистом по постсоветскому пространству, автором двух книг и многочисленных статей, докладов и анализов в прессе и академических изданиях Великобритании и США.
Длительное время Богдан Нахайл являлся научным сотрудником неправительственной организации «Международной амнистии».
С 1994 года он был старшим советником по политическим вопросам Верховного комиссара ООН по делам беженцев на постсоветском пространстве. Впоследствии он был представителем УВКБ ООН в Беларуси, Азербайджане и Анголе.
В 2014-2015 гг. Богдан Нахайл был руководителем группы Департамента ООН по политическим вопросам в Украине, а в 2016 году - приглашенным профессором Женевской школы дипломатии и международных отношений.
С августа 2016 года он является Представителем неправительственной организации Democracy Reporting International в Украине.Bohdan Nahajlo is a British former senior UN official with 20 years of experience and achievements in the policy advice, humanitarian, development and refugee/migration-related spheres, a widely acknowledged political analyst, writer and journalist, and a leading specialist on Ukraine and the former Soviet Union. The author of two books and numerous articles, reports and analyses, he was previously a Researcher for Amnesty International and a regular contributor to the British and US press and academic publications. From 1994 he was a senior policy adviser for the UN High Commissioner for Refugees (on the former Soviet region and its interface with the European Union, and liaison officer with the OSCE and Council of Europe). Subsequently, he was UNHCR’s Representative in complex field situations in Belarus, Azerbaijan and Angola. Most recently, from 2014-15 he was Chief of the UN’s Department of Political Affairs (DPA) Team in Ukraine, and in 2016 a Visiting Professor at the Geneva School of Diplomacy and International Relations. Since August 2016 he is Democracy Reporting International’s (DRI) Country Representative in Ukraine.

2017/04/03-04 Участь у заході Democracy Reporting International Ukraine "Мистецтво креативного письма та написання аналітики"

Отправлено 8 апр. 2017 г., 2:34 пользователем Mykola Pashkovsky   [ обновлено 8 апр. 2017 г., 2:36 ]

3-4 квітня доценти кафедри міжнародного права та міжнародних відносин М. Пашковський, Д. Коваль та аспірант А. Мурзановська взяли участь у навчальному заході Democracy Reporting International Ukraine "Мистецтво креативного письма та написання аналітики".1-10 of 169