(2017-2018) Магістерські роботи

Шановні студенти Національного університету "Одеська юридична академія"

На цій сторінці оприлюднюється інформація, пов'язана з реєстрацією, виконанням та захистом магістерських робіт  студентами, що навчатимуться у 2017-2018 навчальному році на 2 курсі магістратур за освітньо-професійними програми:
Порядок реєстрації студентами теми магістерської роботи на кафедрі міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»

1) Запропонований кафедрою перелік тем містить формулювання тем, розділів програми курсу з міжнародного права або міжнародного приватного права, до якої переважно відноситься кожна з тем, а також прізвище та ініціали потенційного наукового керівника магістерської роботи, його примітки.

2) Студент обирає одну з тем з запропонованого кафедрою переліку, за якою планує виконувати магістерське дослідження. При виборі теми слід враховувати застереження потенційного наукового керівника щодо складності теми або необхідності використання іноземної мови впродовж написання роботи, а також власний дослідницький інтерес.
Студент може запропонувати ініціативну тему, яка не може повторювати теми магістерських, дипломних або бакалаврських робіт 2016-2017 навчального року.

3) Після обрання теми, студент спрямовує на адресу електронної пошти кафедри (international_law@onua.edu.ua) та на адресу електронної пошти потенційного наукового керівника електронного листа такого змісту: 

Тема листа («Subject»): "Заява про реєстрацію теми магістерської роботи: ПІБ студента"

Наступний текст викладається в тілі електронного листа, а НЕ додаванням окремого файлу:

Кафедрі міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА»

Заява

Прошу зареєструвати за мною, ПІБ студента, тему магістерської роботи «Тема роботи» та призначити науковим керівником – ПІБ наукового керівника.
Студент 5 курсу __ групи освітньо-професійної програми підготовки магістрів "Назва магістерської програми". 

Контактна інформація
ПІБ студента в називному відмінку
Контактний телефон: номер телефону у форматі +380-000-00-00
Контактна адреса електронної пошти: mail@email.com (якщо у Вас декілька адрес, бажано вказати адресу в доменах onua.edu.ua, gmail.com)

4) Для того, щоб підвищити шанси проходження такого конкурсного відбору заяв, студенти окрім власне заявки в електронному листі про реєстрацію теми магістерської роботи можуть надавати обгрунтування актуальності такої теми, короткий огляд літератури та правових актів з теми дослідження, проект плану дослідження, мети і завдань дослідження, дослідницькі гіпотези, що може бути орієнтиром для наукового керівника щодо зацікавленності студента у виконанні роботи.
Для того, щоб підтвердити спроможність виконувати дослідження на належному рівні - студенти також можуть надати CV з зазначенням своїх дослідницьких досягнень.

5) До 20.06.2017 р. потенційні наукові керівники здійснюють відбір поданих заявок та повідомляють про це кафедру, на засіданні кафедри затверджується рішення про розподіл тем магістерських робіт та наукового керівництва.

6) Відповідальний за це питання лаборант кафедри повідомляє електронним листом на адресу електронної пошти конкретного студента (студентки) про:
  • надання згоди на керівництво магістерською роботою, надають рекомендації щодо організації відбору матеріалів для написання роботи під час проходження практики;
  • про відмову у наданні згоди на керівництво магістерською роботою іншим студентам, які також подали заявки на ту ж тему, але не пройшли відбір.

7) Лаборанти кафедри щоденно (в робочі дні) опрацьовують листування щодо заяв студентів на реєстрацію тем, надання науковими керівниками згоди/не згоди на керівництво темами та вносять відповідну інформацію до загальної таблиці.

Примітка: При листуванні з науковими керівниками, будь-ласка, дотримуйтеся правил вічливості.

Наукові керівники та їх заплановане навантаження з керівництва магістерськими роботами

Якщо в навантаженні вказано дві цифри через плюс, друга цифра вказує на кількість робіт за освітньо-професійною програмою магістра "Міжнародне та європейське право"

Бєлогубова О.О.2belogubova@ukr.net
Войтович П.П.1+1pvoitovich@ukr.net
Гладенко О.М.1+1gladenko.alex@gmail.com
Грушко М.І.2malvina.grushko@gmail.com
Дворніченко Д.Ю.0+1darina.dvornichenko@gmail.com
Ківалова Т.С.2international_law@onua.edu.ua
Коваль Д.О.1+1dm.o.koval@gmail.com
Короткий Т.Р.3tymur_korotkyi@ukr.net
Лепетюк О.В.3Kolosok.poshta@gmail.com
Любашенко В.І.0+1viacheslav.liubashenko@gmail.com
Мануїлова К.В.2manuilova3@gmail.com
Пашковський М.І.2mykola.pashkovsky@onua.edu.ua 
Плотніков О.В.2olexiyplotnikov@gmail.com
Севостьянова Н.О.3nsevostianova@gmail.com
Трояновський О.В.2atroyanovsky@gmail.com
Хендель Н.В.1+1n.v.hendel@gmail.com
Чайковський Ю.В. 2yuvch@ukr.net
Чіпко М.В.0+1mari.chipko@mail.ru


Теми, запропоновані до реєстрації 

Ісламська доктрина міжнародного праваКороткий Т.Р. 
01. Система та джерела МП
Китайська доктрина основних принципів міжнародного праваКороткий Т.Р.
01. Система та джерела МП
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Критичні теорії міжнародного праваКоваль Д.О.
01. Система та джерела МП
Складна тема
Міжнароднe право як основа сучасного міжнародного правопорядкуВойтович П.П. 
01. Система та джерела МП
Психологія міжнародного права як підхід до розуміння міжнародно-правової дійсностіКоваль Д.О. 
01. Система та джерела МП
Складна тема
Самовизначення та сепаратизм: питання пріоритету принципу самовизначення народу над територіальною цілісністю державиГладенко О.М.
01. Система та джерела МП
Справедливість як концептуальна основа міжнародного праваПлотніков О.В.
01. Система та джерела МП
Формування та фактори впливу на міжнародну правосвідомостьКороткий Т.Р. 
01. Система та джерела МП
Естопель як загальний принцип міжнародного праваТрояновський О.В.
06. Право міжнародних договорів
Припинення міжнародних договорів у сучасних міжнародно-правових відносинахАндрейченко С.С.
06. Право міжнародних договорів
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Проблема відмінностей аутентичних різномовних текстів міжнародних договорів
06. Право міжнародних договорів
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Тимчасове застосування міжнародного договоруТрояновський О.В.
06. Право міжнародних договорів
Складна тема
Міжнародно-правовий статус Ради Безпеки Організації Об’єднаних НаційАндрейченко С.С.
07. Право МО і МК
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Правила доказування в Міжнародному суді ООНЛюбашенко В.І.
07. Право МО і МК
Правові питання функціонування міжнародних фінансових організацій в умовах світової економічної кризи Мануїлова К.В.
07. Право МО і МК
Роль ООН в урегулюванні міжнародних конфліктів: питання міжнародного праваМануїлова К.В.
07. Право МО і МК
Арбітражне рішення щодо спору відносно Південно-китайського моря: аналіз та значення для розвитку морського права.Коваль Д.О.
09. Міжнародне морське право
Вплив рішень міжнародних судових органів на розвиток міжнародного морського праваКороткий Т.Р. 
09. Міжнародне морське право
Захист інтересів України за Конвенцією з морського права 1982 р.: перспективи та інструменти.Коваль Д.О. 
09. Міжнародне морське право
Концепція «замкнутих» і «напівзамкнутих морів» у міжнародному морському праві
09. Міжнародне морське право
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Міжнародно-правове регулювання розподілу водних ресурсів транскордонних річок у Центральній Азії
09. Міжнародне морське право
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Міжнародно-правовий захист підводної культурної спадщини.Коваль Д.О. 
09. Міжнародне морське право
Вплив Другої світової війни на проліферацію міжнародно-правових норм у сфері прав людиниГладенко О.М. 
10. Право прав людини
Вплив пілотних рішень ЄСПЛ на внутрішньодержавний правопорядокПашковський М.І. (5)
10. Право прав людини
Доктрина захисту цивільних осіб в міжнародному правіКоваль Д.О. (5)
10. Право прав людини
Екстратериторіальні обов’язки держави у міжнародному праві прав людиниЛюбашенко В.І. 
10. Право прав людини
Захист права на свободу совісті та віросповідання в міжнародному правіАндрейченко С.С. 
10. Право прав людини
Міжнародне співробітництво України у сфері пенсійного забезпеченняКороткий Т.Р. 
10. Право прав людини
Міжнародно-правова заборона використання методів сенсорної депривації у діяльності правоохоронних органівКоваль Д.О. 
10. Право прав людини
Міжнародно-правовий захист прав дітeй у діяльності міжнародних організацій та у практиці міжнародних судових органівВойтович П.П. 
10. Право прав людини
Міжнародно-правовий захист прав молодіВойтович П.П. 
10. Право прав людини
Право на «добре управління» в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свободЧайковський Ю.В. 
10. Право прав людини
Практика Міжнародного Суду ООН у сфері захисту прав людиниПашковський М.І. 
10. Право прав людини
Передбачається активна робота з англомовними джерелами
Lis pendens та міжнародно-правовий захист прав людини
10. Право прав людини
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Евакуація цивільного населення з районів ведення збройного конфлікту: МГП вимір.Коваль Д.О. 
11. МГП
Заборона використання живих щитів в МГП
11. МГП
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Застосування правил Сан-Ремо в сучасних збройних конфліктах на моріКороткий Т.Р. 
11. МГП
Застосування судами з прав людини міжнародного гуманітарного праваКороткий Т.Р. 
11. МГП
Імплементація державами зобов'язань з криміналізації діянь, що порушують міжнародне гуманітарне правоГрушко М.І. 
11. МГП
Імплементація державами зобов’язань щодо криміналізації воєних злочинівПашковський М.І.
11. МГП
Концепція воєнної необхідності (воєнний реалізм) в сучасному міжнародному гуманітарному правіГрушко М.І. 
11. МГП
Бажане знання англійської мови для ознайомлення з практикою судів
Мирні конференції Союзників у Другій світовій війні як основа розвитку повоєнного міжнародно-правового регулюванняПашковський М.І.
11. МГП
Міжнародні стандарти захисту емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала та їх імплементація в УкраїніКороткий Т.Р. 
11. МГП
Міжнародно-правове регулювання використання новітніх технологій під час збройного конфліктуХендель Н.В. 
11. МГП
Міжнародно-правове регулювання застосування автономної зброїКоваль Д.О. 
11. МГП
Міжнародно-правовий захист навколишнього середовища у період збройного конфліктуКороткий Т.Р. 
11. МГП
Порядок направлення та статус міжнародних спостерігачів у період збройних конфліктів неміжнародного характеруКороткий Т.Р. 
11. МГП
Правове регулювання доступу до гуманітарної допомоги під час збройного конфліктуХендель Н.В. 
11. МГП
Правове регулювання надання медико-санітарної допомоги під час збройного конфліктуХендель Н.В. 
11. МГП
Проблеми дотримання міжнародного гуманітарного права недержавними суб'єктами
11. МГП
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Реалізація права на здоров'я в умовах збройних конфліктівХендель Н.В. 
11. МГП
Регулювання статусу осіб, затриманих у зв'язку зі збройним конфліктом, в міжнародному гуманітарному правіГрушко М.І. 
11. МГП
Сучасні виклики щодо міжнародно-правової заборони використання хімічної зброїХендель Н.В. 
11. МГП
Визначення збройних конфліктів міжнародного та неміжнародного характеру в практиці міжнародних кримінальних судівКоваль Д.О. 
12. МКП
Еволюція контекстуальних елементів злочинів проти людяності в практиці міжнародних кримінальних судів.Коваль Д.О. 
12. МКП
Міжнародно-правова характеристика гібридних кримінальних судів.Коваль Д.О. 
12. МКП
Міжнародно-правові гарантії прав людини в діяльності інтернаціоналізованих кримінальних трибуналівПлотніков О.В.
12. МКП
Особливості проведення попереднього розслідування Канцелярією Прокурора Міжнародного кримінального судуПашковський М.І. 
12. МКП
Передбачається активна робота з англомовними джерелами
Рішення міжнародних кримінальних трибуналів як джерело міжнародного праваГрушко М.І. 
12. МКП

Співвідношення концепцій ефективного та оперативного контролю в міжнародному кримінальному праві
12. МКП
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Международно-правовое регулирование рынка цветных металлов и драгоценных камней (Міжнародно-правове регулювання ринку кольорових металів і дорогоцінного каміння)Чайковський Ю.В. 
13. Міжнародне економічне право
Страхування іноземних інвестицій як засіб заохочення інвестицій в міжнародному інвестиційному правіЛюбашенко В.І. 
13. Міжнародне економічне право
Trade and Environment: rules and practice of WTOВойтович П.П. 
13. Міжнародне економічне право
Вплив рішень міжнародних судових органів на розвиток міжнародного права навколишнього середовищаКороткий Т.Р. 
14. Міжнародне екологічне право
Мандат та правовий статус моніторингової місії ОБСЄ в УкраїніГладенко О.М. 
15. Право міжнародної безпеки
Міжнародно-правове регулювання протидії незаконному обороту ядерних матеріалів Мануїлова К.В. 
15. Право міжнародної безпеки
Порівняльно-правовий аналіз заходів довіри в рамках ОБСЄ, ОДКБ і ШОС
15. Право міжнародної безпеки
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Постконфліктна побудова миру і міжнародне правоЛюбашенко В.І.
15. Право міжнародної безпеки
Правові основи діяльності комісій з встановлення фактів та примирення
15. Право міжнародної безпеки
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Роль міжнародних недержавних організацій у конфлікті на ДонбасіГладенко О.М. 
15. Право міжнародної безпеки
Тимчасова адміністрація як інститут постконфліктного регулювання ООНЧайковський Ю.В. 
15. Право міжнародної безпеки
Міжнародна судова практика щодо територіальних спорівКороткий Т.Р. 
16. Вирішення міжнародних спорів
Міжнародно-правова характеристика комісій із встановлення правдиКоваль Д.О. 
16. Вирішення міжнародних спорів
Міжнародно-правовий аналіз захисту національних інтересів України у органах міжнародної ад’юдикації у сучасний періодКороткий Т.Р. 
16. Вирішення міжнародних спорів
Підстави та перспективи міжнародних судових спорів між Україною та РФ в контексті відновлення українського суверінітету над Кримом та ДонбасомГладенко О.М. 
16. Вирішення міжнародних спорів
Правовий анализ рішення про тимчасові заходи у справі Україна проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООНКороткий Т.Р. (5)
16. Вирішення міжнародних спорів
Правові позиції радянських суддів у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй
16. Вирішення міжнародних спорів
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Практика розгляду справ арбітражними інституціями ex aequo et bono за участю українських юридичних осібЛюбашенко В.І. (5)
16. Вирішення міжнародних спорів
Сучасні тенденції і перспективи розвитку системи міжнародного правосуддяКороткий Т.Р. 
16. Вирішення міжнародних спорів
Конвенція про правовий статус біженців: реалії застосуванняЧайковський Ю.В. 
19. Міжнародне міграційне право
Механізми правового регулювання міграційних процесів в рамках ООНМануїлова К.В. 
19. Міжнародне міграційне право
Правовий статус працівника-мігранта в міжнародному правіЧайковський Ю.В. 
19. Міжнародне міграційне право
Правовове регулювання господарської діяльності в Інтернеті: актуальні питання міжнародного приватного праваМануїлова К.В. 
20. Нові напрями міжнародного права
Колізійне корпоративне право в рамках Регламентів Рим-І та Рим-ІІ
22. МПриватне право
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Міжнародне приватне право у практиці господарських судів УкраїниВойтович П.П. 
22. МПриватне право
Міжнародне приватне право у сфері поглинання компаній
22. МПриватне право
Тема, яка може пропонуватися як ініціативна
Міжнародні інвестиційні спори: поняття і порядок вирішення (Международные инвестиционные споры: понятие и порядок разрешения)Трояновський О.В.
22. МПриватне право
Передбачуваність порушення договору міжнародної купівлі-продажу товарів (Предвидимость нарушения договора международной купли-продажи товаров)Трояновський О.В. 
22. МПриватне право
Складна тема
Переход риска случайной гибели товара по договору международной купли-продажи (Перехід ризику випадкової загибелі товару за договором міжнародної купівлі-продажу)Трояновський О.В. 
22. МПриватне право
Складна тема
Укладання договору відповідно до Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. (Заключение договора в соответствии с Венской конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.)Трояновський О.В. 
22. МПриватне право
Ціна як умова договору міжнародної купівлі-продажу товарів (Цена как условие договора международной купли-продажи товаров)Трояновський О.В. 
22. МПриватне право
Складна тема
Comments