2017-2018 Магістерські роботи для студентів заочної форми навчання

Шановні студенти Національного університету "Одеська юридична академія"

На цій сторінці оприлюднюється інформація, пов'язана з реєстрацією, виконанням та захистом магістерських робіт  студентамизаочної фоми навчання, що навчатимуться у 2017-2018 навчальному році

Наукові керівники та їх заплановане навантаження з керівництва магістерськими роботами:
д.ю.н., проф. Бехруз Х.Н. - 1 
к.ю.н., доц. Бєлогубова О.А. - 2
к.ю.н., доц. Мануїлова Е.В. - 1
к.ю.н., доц.Трояновський А.В. - 1
к.ю.н., доц.Чайковський Ю.В. - 1
к.ю.н., доц. Грушко М.В. - 1
к.ю.н., ст. викладач Чіпко М.В. - 1
к.ю.н., ст. викладач Любашенко В.І. - 1Порядок реєстрації студентами теми магістерської роботи на кафедрі міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»

1) Запропонований кафедрою перелік тем містить формулювання тем, розділів програми курсу з міжнародного права або міжнародного приватного права, до якої переважно відноситься кожна з тем, а також прізвище та ініціали потенційного наукового керівника магістерської роботи, його примітки.

2) Студент обирає одну з тем з запропонованого кафедрою переліку, за якою планує виконувати магістерське дослідження. При виборі теми слід враховувати застереження потенційного наукового керівника щодо складності теми або необхідності використання іноземної мови впродовж написання роботи, а також власний дослідницький інтерес.
Студент може запропонувати ініціативну тему, яка не може повторювати теми магістерських, дипломних або бакалаврських робіт 2016-2017 навчального року.

3) Після обрання теми, студент спрямовує на адресу електронної пошти кафедри (international_law@onua.edu.ua) та на адресу електронної пошти потенційного наукового керівника електронного листа такого змісту: 

Тема листа («Subject»): "Заява про реєстрацію теми магістерської роботи: ПІБ студента"

Наступний текст викладається в тілі електронного листа, а НЕ додаванням окремого файлу:

Кафедрі міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА»

Заява

Прошу зареєструвати за мною, ПІБ студента, тему магістерської роботи «Тема роботи» та призначити науковим керівником – ПІБ наукового керівника.
Студент 5 курсу __ групи освітньо-професійної програми підготовки магістрів "Назва магістерської програми". 

Контактна інформація
ПІБ студента в називному відмінку
Контактний телефон: номер телефону у форматі +380-000-00-00
Контактна адреса електронної пошти: mail@email.com (якщо у Вас декілька адрес, бажано вказати адресу в доменах onua.edu.ua, gmail.com)

4) Для того, щоб підвищити шанси проходження такого конкурсного відбору заяв, студенти окрім власне заявки в електронному листі про реєстрацію теми магістерської роботи можуть надавати обгрунтування актуальності такої теми, короткий огляд літератури та правових актів з теми дослідження, проект плану дослідження, мети і завдань дослідження, дослідницькі гіпотези, що може бути орієнтиром для наукового керівника щодо зацікавленності студента у виконанні роботи.
Для того, щоб підтвердити спроможність виконувати дослідження на належному рівні - студенти також можуть надати CV з зазначенням своїх дослідницьких досягнень.

5) До 20.06.2017 р. потенційні наукові керівники здійснюють відбір поданих заявок та повідомляють про це кафедру, на засіданні кафедри затверджується рішення про розподіл тем магістерських робіт та наукового керівництва.

6) Відповідальний за це питання лаборант кафедри повідомляє електронним листом на адресу електронної пошти конкретного студента (студентки) про:
  • надання згоди на керівництво магістерською роботою, надають рекомендації щодо організації відбору матеріалів для написання роботи під час проходження практики;
  • про відмову у наданні згоди на керівництво магістерською роботою іншим студентам, які також подали заявки на ту ж тему, але не пройшли відбір.

7) Лаборанти кафедри щоденно (в робочі дні) опрацьовують листування щодо заяв студентів на реєстрацію тем, надання науковими керівниками згоди/не згоди на керівництво темами та вносять відповідну інформацію до загальної таблиці.

Примітка: При листуванні з науковими керівниками, будь-ласка, дотримуйтеся правил вічливості.

Тематика магістерських робіт студентів заочної форми навчання

Тема

Викладач

1.

Специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених


2.

Імплементація державами зобов’язань щодо криміналізації воєнних злочинівКонцепція воєнної необхідності (воєнний реалізм) в сучасному міжнародному гуманітарному праві

4.

Укладання договору відповідно до Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.


5.

Екстратериторіальні обов’язки держави у міжнародному праві прав людини


6.7.


8.

Практика розгляду справ арбітражними інституціями ex aequo et bono за участю українських юридичних осіб

 


9.10.11.

Право на «добре управління» в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод


 12.  

 

 

 


Comments