Образовательные программы

  • перший (бакалаврський) рівень
    • освітньо-професійна програма «Право в регіональному і глобальному контекстах»
  • другий (магістерський) рівень
    • за спеціальністю 081 - Право
      • освітньо-професійна програма «Право в регіональному і глобальному контекстах»
      • освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» (англомовна)
      • освітньо-наукова програма
    • за спеціальністю 293 - Міжнародне право
      • освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
  • третій (освітньо-науковий) рівень
Comments