Образовательные программы

 • перший (бакалаврський) рівень
  • освітньо-професійна програма «Право в регіональному і глобальному контекстах»
 • другий (магістерський) рівень
  • за спеціальністю 081 - Право
   • освітньо-професійна програма «Право в регіональному і глобальному контекстах»
   • освітньо-професійна програма «Міжнародне та європейське право» (англомовна)
   • освітньо-наукова програма
  • за спеціальністю 293 - Міжнародне право
   • освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
 • третій (освітньо-науковий) рівень
Comments