Короткий Тимур Робертович

Должность - профессор 

Научная степень - кандидат юридических наук

Ученое звание - доцент 

Korotkyi Tymur, doctoral candidate of the National University "Odessa Law Academy", Associate Professor of the Department of International Law and International Relations, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor. 

e-mail: tymur.korotkyi@onua.edu.ua, tymur_korotkyi@ukr.net 
Сторінка на НБУВ - http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0084109  

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня: «Приватноправовий механізм захисту морського середовища від забруднення з суден».

Коротка біографічна довідка

У 1991 році закінчив біологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова по спеціальності «Біолог-генетик». Працював молодшим науковим співробітником на біологічному факультеті ОДУ ім. І.І. Мечникова.

У 1992 році вступив до Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова на юридичний факультет. У 1997 році закінчив Одеський юридичний інститут ОДУ ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство».

З 1997 по 2001 роки аспірант кафедри аграрного, земельного та екологічного права Одеської національної юридичної академії.

З 1997 по 2001 роки працював асистентом, старшим викладачем кафедри морського права Одеської національної морської академії, зам. декана гуманітарного факультету ОНМА.

З 2001 року старший викладач, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії. З 2006 по 2008 роки – заступник декана факультету міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики ОНЮА.

У 2008 році завідував кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету.

З 2009 по 2011 роки – директор Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету.

З 2011 року – докторант Національного університету «Одеська юридична академія», доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» за темою «Приватноправовий механізм захисту морського середовища від забруднення з суден».

За період викладацької діяльності читав і викладає навчальні дисципліни: «Теорія держави і права», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне морське право», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародні контракти», «Міжнародне екологічне право», «Міжнародний договір у внутрішньодержавному праві України», «Міжнародно-правовий статус континентального шельфу», «Міжнародні стандарти місцевого самоврядування», «Вступ до спеціальності», «Право міжнародної відповідальності», «Міжнародне морське право», «Міжнародне приватне морське право», «Відповідальність судновласника в міжнародному приватному праві», «Юридична деонтологія» та ін.

Автор більш як 300 опублікованих робіт, серед яких індивідуальна та колективні монографії, посібники, у тому числі з грифом МОН України, методичні вказівки, наукові статі у фахових виданнях. 

Список публікацій на сайті: http://scholar.google.com.ua/citations?user=zd8l4vUAAAAJ&hl=ru

Сфера наукових досліджень – теорія міжнародного права, міжнародне морське право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне право охорони здоров`я, медичне право, міжнародне приватне морське право, правові аспекти охорони тварин від жорстокого поводження.

Член редакційних колегій Українського щорічника міжнародного права, Науково-практичного фахового журналу «Європейське право».

Новости
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Скачать
  139 кб версия 4 22 мая 2011 г., 09:18 Mykola Pashkovsky
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments