Д.М. Чибисов

Краткая биография

2003-2007. Одесская национальная юридическая академия
Правоведение (Диплом бакалавра с отличием).

2007-2008. Рижская высшая юридическая школа права (RGSL)
Магистр международного и Европейского права «LLM» (Диплом магистра с отличием).


Сайт: http://iplaw.in.ua

Публикации по теме ВТО, ТРИПС, ИС (2010-2014):

 1. Чибісов Д.М. ОХОРОНА БІОТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРАВОМ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ: АНАЛІЗУЮЧИ ДОСВІД ЄС ТА США, Європейські студії і право, 8- 2014 С. 75-85
 2. Чибісов Д.М. «Правова природа Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС)» // «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».– 2012.  – № 19.
 3. Чибісов Д. М. "Правові та морально-етичні засади охорони пропрієтарного цифрового контенту в рамках угод АСТА і ТРІПС" // Митна справа— 2012 №5
 4. Чибисов Д.М. «Международно-правовая охрана проприетарного цифрового контента (ПЦК): проблемы и перспективы» // Журнал «Юридическая наука» - 2012 - № 4. Изд-во. ООО  "НПЦ "Информационные технологии". г. Рязань, Россия.
 5. Чибісов Д. М. "Проблема інтерпретації терміну „protection“ у праві СОТ: переклад угоди ТРІПС" сс. 388–390 // матер. Міжнародна наукова конференція професорсько-викладацького складу присвячена 15-річчю НУ «ОЮА» 20-21 квітня 2012 р. 528 с.
 6. Чибісов Д. М. "Міжнародно-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі" сс.611-614 // Міжнародні читання присвячені пам'яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 21-22 жовтня 2011 року);— Одеса: Фенікс, 2011. — 714 с.
 7. Чибісов Д. М."Захист прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі: примусове ліцензування виробництва лікарських препаратів" // "Південноукраїнський правничий часопис" №.3. 2011.
 8. Чибісов Д. М. "Становлення міжнародного економічного правопорядку у 1945–1995 роках: історико-правовий аналіз Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1947 року" / "Південноукраїнський правничий часопис" №.2. 2011.
 9. Чибісов Д. М. "Процедура вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі: теорія і практика"
 10. Чибісов Д. М. "Право Світової організації торгівлі як навчальна дисципліна: про необхідність уніфікації характеристик дисципліни" сс. 451–457 // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 62;— Одеса : Юридична література, 2011. — 756 с.
 11. Чибісов Д. М. "Україна та Світова організація торгівлі: питання узгодження бізнес-інтересів та державної торгівельної політики" сс. 220–222 //"Південноукраїнський правничий часопис" №.4. 2010. 233с.
 12. Чибісов Д. М. "Окремі теоретичні аспекти щодо переосмислення механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах вступу України до СОТ" сс. 109–110// Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-економічна безпека в Україні: стан та перспективи розвитку», 24 грудня 2010 р. — Одеса: ОДУВС, 2010. — 188 с

Comments