Стрельцов Евгений Львович

Стрельцов Евгений Львович
Должность - профессор кафедры, ученый секретарь Южного регионального центра Национальной академии правовых наук Украины.
Контактная информация:

Сторінка на НБУВ - http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0651733 
Научная степень - доктор юридических наук, доктор теологии

Ученое звание -профессорКраткая биографическая справка:

Стрельцов Євген Львович,
  • доктор юридичних наук, доктор теології, професор, 
  • член-кореспондент Національної академії правових наук України,
  • повний кавалер ордену «За заслуги», 
  • заслужений діяч науки і техніки України,
Посади:
  • вчений секретар Південного регіонального центру НАПрН України, 
  • професор кафедри міжнародного права і міжнародних відносин НУ «Одеська юридична академія»

В 1973 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного (нині – національного) університету імені І. І. Мечникова. Працював у цьому університеті на посадах: старшого викладача ( з 1981), доцента (з 1982), професора кафедри кримінального права, кримінального процесу і криміналістики (з 1992), першим проректором Юридичного інституту при університеті (з 1993), завідуючим кафедрою кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (з 1998), проректором університету з навчальної роботи ( з 1 січня 1998), з червня 2013 року по цей час — вчений секретар Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «Одеська юридична академія».

Закінчив аспірантуру Харківського юридичного інституту (1976-1980), кандидатську дисертацію «Кримінальна відповідальність за обман замовників» захистив в 1981 р. Науковий керівник: Герой України, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України В.В. Сташис (1925-2011). Офіційними опонентами виступали: доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ Б.В. Здравомислов (1923-1998), ректор Всесоюзного заочного юридичного інституту (зараз МГЮУ імені О.Є. Кутафіна); доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ Ю.І. Ляпунов (1923 – 2006), професор кафедри кримінального права МУ МВС РФ. Вчене звання доцента отримав у 1985 році. У 1989-1992 роках закінчив докторантуру Української юридичної академії (зараз НЮУ імені Ярослава Мудрого), докторську дисертацію «Кримінальна відповідальність за злочини в підприємстві» захистив в 1992 р. Науковий консультант: Герой України, академік НАН України і НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України В.Я. Тацій. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Ф.Г. Бурчак (1924 – 2001), завідуючий юридичним управлінням Президії Верховної Ради України; доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений працівник вищої школи України П.С. Матишевській (1919-2001), завідуючий кафедрою кримінального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України О.Я. Светлов (1931-1999), зав. відділом кримінально-правових, кримінологічних проблем і судоустрою Інституту держава і права ім. Корецького НАН України. Вчене звання професора отримав у 1995 році. Закінчив докторантуру Української богословської академії (2007-2009), у 2010 році захистив докторську дисертацію з отриманням Хреста доктора Теології. Член-кореспондент Національної академії Правових наук України (2010).

Напрями наукових досліджень: теорія і філософія права; теологія; міжнародне право; міжнародне, зарубіжне, національне кримінальне право та кримінологія, воєнна політика та військове право, соціологія права,. Автор понад 300 наукових та навчально-методичних публікацій. Серед них: 1) 12 монографій ( 5 особистих та 7 колективних); 2) відповідальний редактор та співавтор 8 видань фахового підручника з Кримінального права України, співавтор інших підручників з права; 3) відповідальний редактор та співавтор 12 найменувань навчальних посібників, деякі з котрих неодноразово перевидавалися; 4) відповідальний редактор та співавтор 9 видань науково-практичного коментарю до Кримінального кодексу України, 8 інших найменувань коментарів до законодавства, деякі з котрих неодноразово перевидавалися. Його книга «Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти» - лауреат 3-го Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, фаховий підручник «Кримінальне право України» - лауреат 5-го Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, а книга «Господарські злочини» (1998) знаходиться в бібліотеці Конгресу США. За останні п’ять років, за результатами рейтингово опитування фахівців, входив до кола авторів, що мають кращі публікації у загальноукраїнських виданнях.

Під його керівництвом захищено 29 кандидатських дисертацій.

Науковий редактор Вісника Південного регіонального центру НАПрН України, член редакційної колегії трьох українських фахових та одного зарубіжного наукових журналів, член двох спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Переможець трьох найбільш престижних міжнародних наукових конкурсів: Фулбрайтівського конкурсу США (1998–1999), конкурсів Німецького офісу академічних обмінів — DAAD (2001) та Німецького наукового товариства імені Макса Планка (тричі: 1996, 2009, 2013). Неодноразово запрошувався для читання лекцій в університети Федеративної Республіки Німеччини, США, Канади, Угорщини. Має наукові праці та видання в закордонних наукових виданнях.

До трьох його книг передмови написали закордонні професори, зокрема: до книги «Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. Одесса, Бахва, 1997, 576 стор. – декан юридичного факультету, зав. кафедрою кримінального права і процесу університету м. Пассау, доктор юридичних наук, професор Мартін Фінке (Федеративна Республіка Німеччини); до книги «Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти». Одеса, Астропринт, 2000, 472 стор. - співдиректор офісу Міжнародної кримінальної юстиції Іллінойського університету доктор юридичних наук, професор Джес Мегхем (Чикаго, США); до книги «Релігійні традиції у світській державі». Видавництво Л.Марек, Брно, 2014, 262 стор. – декан гуситського богословського факультету Карлова університету у Празі, доктор богослов’я, професор Ян Благослав Лашек (Чехія).

Заслужений діяч науки і техніки України (2002), нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ, І ступенів (2006, 2009, 2014) та 8 державними медалями, зокрема, «Захисник Вітчизни» (1999), «20 років незалежності України» (2012) та ін. Має Подяку Кабінету Міністрів України (2008). Відмінник освіти України (1997). Має Почесну Грамоту від Президії Національної Академій Наук України ( 2010).

Нагороджений Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком «Антон Макаренко» (2005), Почесним знаком Голови Одеської Обласної державної адміністрації (2005), Почесною відзнакою «Подяка» Одеського міського голови (2009), визнаний місцевою радою Одеситом року в номінації Інтелект Одеси з врученням почесної відзнаки «Кришталева Перлина» (2003). Переможець Міжнародного рейтингу популярності, який проводив Інвестиційний форум «Світ. Європа. Україна», і нагороджений орденом «За визначні досягнення» 1 ступеню. Має почесні відзнаки від Американського та Кембриджського біографічних інститутів.

За особистий внесок в розвиток богословської науки має церковні нагороди: орден Нестора Літописця 2 ступеня (2011), орден Святителя Димитрія (2013), медаль Святого Андрія Первозванного (2010).

Три строки був членом Експертної ради Вищої Атестаційної Комісії України ( зараз департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України), три строки членом експертної ради Державної акредатаційної комісії України.

Віце-президент Української кримінологічної асоціації (Харків); член Координаційного бюро з кримінального права Національної академії Правових наук України (Харків), член Української асоціації міжнародного права (Київ), член Міжнародної асоціації кримінального права (Париж); член Української асоціації кримінального права (Харків), член Національної спілки журналістів України. 


Сфера научных интересов

теорія і філософія права; теологія; міжнародне право; міжнародне, зарубіжне і національне право та кримінологія, воєнна політика і військове прав; соціологія права 

Учебные курсы, по которым читаются лекции:
  • Право международно-правовой ответственности
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments